Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszyły Matury 2021 w reżimie sanitarnym

Główna treść

Ruszyły Matury 2021 w reżimie sanitarnym

Matury 2021 rozpoczęły się dziś rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do nich około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Maturzyści będą musieli – tak jak w latach ubiegłych – obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie będzie jednak obowiązkowych egzaminów ustnych.

Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie będzie też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli – jak dotąd – przystąpić nawet do sześciu takich egzaminów.
Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej Żurek życzą wszystkim Maturzystom z gminy Wolbrom – „Połamania piór!”.

Harmonogram matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym:

 • 4 maja: 9:00 język polski (poziom podstawowy), 14:00 język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 • 5 maja 9:00 matematyka (poziom podstawowy), 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 6 maja 9:00 język angielski (poziom podstawowy), 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 7 maja 9:00 język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny), 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
 • 10 maja 9:00 język polski (poziom rozszerzony), 14:00 język łemkowski (poziom rozszerzony) oraz język kaszubski (poziom rozszerzony)
 • 11 maja 9:00 matematyka (poziom rozszerzony), 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
 • 12 maja 9:00 biologia (poziom rozszerzony), 14:00 język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 13 maja 9:00 geografia (poziom rozszerzony), 14:00 języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski na poziomie podstawowym
 • 14 maja 9:00 chemia (poziom rozszerzony), 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 17 maja 9:00 historia (poziom rozszerzony), 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 18 maja 9:00 fizyka (poziom rozszerzony), 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 19 maja 9:00 informatyka (poziom rozszerzony), język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
 • 20 maja 9:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), 14:00 język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

Dodatkowo w czwartek 20 maja przeprowadzone zostaną egzaminy w całości w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z:

 • matematyki (godzina 9:00)
 • historii (godz. 10:35)
 • geografii (godz. 12:10)
 • biologii (godz. 13:45)
 • chemii (godz. 15:20)
 • fizyki (godz. 16:55)