Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszyły projekty „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” oraz „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dla 13 osób z MiG Wolbrom

Główna treść

Ruszyły projekty „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” oraz „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dla 13 osób z MiG Wolbrom

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację projektów pn:

 1. „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
  1. Czas trwania: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.
  2. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrównywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia umożliwi nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwi poprawę jakości życia.
  3. Adresatami projektu są młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami.
  4. Z projektu korzysta 16 beneficjentów w tym 5 osób z terenu Miasta i Gminy Wolbrom.
 2. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.
  1. Czas trwania 01.04.2021 r.– 31.03.2024 r.
  2. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.
  3. Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami – wychowankowie i absolwenci OREW.
  4. Z projektu korzysta 34 beneficjentów w tym 8 osób z terenu Miasta i Gminy Wolbrom.