Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Są już fundamenty świetlicy dla Brzozówki

Główna treść

Są już fundamenty świetlicy dla Brzozówki

Jak już informowaliśmy, rozpoczęte jeszcze w 2022 roku starania w znalezieniu wykonawcy zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” znalazły szczęśliwy finał. W dniu 7 marca została podpisana umowa z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą – firmą SKMP Sp. z o.o. która podjęła się wykonania zadania w terminie 300 dni za kwotę 1.180.800,00 zł brutto. Pierwsze prace ruszyły jeszcze w marcu. Rozpoczęły się od rozbiórki pozostającego w ruinie budynku byłej świetlicy, a następnie uporządkowania placu budowy. Dziś po kilku tygodniach prac widoczne są już fundamenty wyczekiwanej świetlicy.

Zamówienie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” obejmuje:

rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, energii elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji grawitacyjnej) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 4203 w m. Wolbrom. Świetlica będzie budynkiem niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji nadziemnej. Całość przykryta będzie dachem dwuspadowym, a ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, pokrytym tynkiem cienkowarstwowym.