Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Są już wyniki analizy ankiety Twój Najlepszy Szpital

Główna treść

Są już wyniki analizy ankiety Twój Najlepszy Szpital

Większa dostępność personelu i lepsza komunikacja z lekarzami to najbardziej oczekiwane zmiany w szpitalu – wynika z analizy prawie 1000 ankiet wypełnionych przez mieszkańców powiatu olkuskiego w ramach projektu „Twój Najlepszy Szpital”. Analiza ankiet mieszkańców to jego pierwszy etap. W ramach projektu pracownicy będą pracowali nad zmianami w szpitalu, które będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i pacjentów.

W ciągu dwóch tygodni października udało się zebrać prawie 1000 ankiet. Ankiety były prowadzone w szpitalu, w Internecie na stronie www.twojnajlepszyszpital oraz podczas ulicznych sond. W ankietowanie włączyły się również lokalne samorządy. Wyniki ankiety „Twój Najlepszy Szpital” wskazują najważniejsze oczekiwania potencjalnych i byłych pacjentów w stosunku do szpitala.v

Okazało się, że najważniejsze oczekiwania dotyczące personelu szpitalnego odnoszą się do sposobu komunikacji, zrozumiałego opisu procedur medycznych, większej dostępności i szybszego reagowania na wezwania pacjentów. Na pytanie, jakie zmiany oczekuje Pan/i od lekarza prowadzącego najwięcej ankietowanych wybierało odpowiedź: większej dostępności w razie potrzeby (35,9 proc.). Następnie: wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z planowanym zabiegiem (33,4 proc.), wyrażania się w sposób zrozumiały (33,2 proc.) oraz większej życzliwości (33,1 proc.).

Kolejne pytanie dotyczyło zmian, jakich oczekują badani od personelu pielęgniarskiego. W tym  przypadku najczęściej wybieraną odpowiedzią było: szybszego reagowania na wezwania pacjenta (41,3 proc.). Ponad 32 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź: większej życzliwości (32,5 proc.) a 29,3 proc. oczekuje większej staranności przy wykonywaniu zabiegów.

W otwartym pytaniu ankietowani mogli również określić, jaki jest szpital ich marzeń. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi dotyczyły dobrych relacji między pacjentami a personelem, poprawy warunków socjalnych i nowoczesnego sprzętu. Byli też tacy ankietowani, którzy powoływali się na serialowy szpital w Leśnej Górze, jako wzór do naśladowania.

– Niełatwo będzie dogonić serialowy wzór ale na pewno będziemy się starali – komentuje wyniki badania dr Norbert Kubański, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu – Wiele z oczekiwań, jakie wyrażone zostały w tych ankietach wymaga dużego zaangażowania i trzeba nad tym pracować.

Opracowane wyniki ankiet są omawianie szczegółowo z pracownikami szpitala w Olkuszu. Na ich podstawie zostanie przygotowany plan zmian. Projekt „Twój Najlepszy Szpital” można na bieżąco obserwować na stronie internetowej www.twojnajlepszyszpital oraz na www.facebook.com/zdroweszpitale Internauci mogą włączyć się do akcji m.in. komentując pojawiające się na stronie informacje, czy proponując własne pomysły na zmiany.

na podst inf. z Nowego Szpitala
Greta Fałda