Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Są umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Główna treść

Są umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Jak informuje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, w najbliższym czasie w sołectwach naszej gminy zostaną rozpoczęte prace przy budowie kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej. Termin realizacji zadań to 18 miesięcy.

W dniu 22 grudnia WZWKGKiM podpisał umowę z wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcą- Firmą Projektowo-Instalacyjną Sławomira Muchy z Miechowa na część II postępowania pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów gm. Wolbrom”. Wartość umowy wyniosła: 485.859,00 zł brutto.

Zakres zamówienia części II obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm wraz z odgałęzieniami do posesji z rur o śr. 160mm w Łobzowie. Długość nowego odcinka wyniesie ok. 750 metrów.

Z kolei 29 grudnia ub. roku została podpisana umowa z Firmą GPWLB Łukasza Kowalczyka z Brzozówki na część I postępowania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów”. Wartość umowy wyniosła: 3.738.339,00 zł brutto.

Zakres zamówienia części I obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową odcinków sieci wodociągowej wraz z wymianą armatury (zasuwy, hydranty) oraz przełączeniem istniejących czynnych przyłączy wodociągowych zlokalizowanych na trasie sieci wodociągowych przewidzianych do przebudowy w miejscowościach: Strzegowa, Kąpiele Wielkie-Sarnie Doły, Kąpiele Wielkie-Remiza, Kąpiele Wielkie- Syber, Łobzów- Kolonia III , Kolonia Wymysłów, Łobzów- Kolonia V. Gołaczewy ul. Stara Wieś. Łączna długość przebudowanych i rozbudowanych odcinków to aż 6.805 metrów.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 4.559.769,90 zł brutto.

Dofinansowanie do: 3.428.183,00 zł.

Wkład własny to: 1.131.586,90 zł.

Lokalizację zaplanowanych robót przedstawiają poniższe mapki.