Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sala judo docieplona

Główna treść

Sala judo docieplona

Zakończyły się prace przy termomodernizacji hali sportowej przy wolbromskim Domu Kultury, użytkowanej przez UKS JUDO Wolbrom. Środki na docieplenie sali wyasygnowały po połowie Gmina Wolbrom i Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Wykonawcą termomodernizacji było wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budowlane Lesława Gila z Wolbromia.

Zamówienie przewidywało wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją tej części budynku, która z przyczyn formalnych nie mogła być wykonana przy wcześniejszej termomodernizacji Domu Kultury z powodu przeznaczenia innego niż cele związane z szerzeniem kultury. 

Specyfikacja przewidywała wykonanie robót rozbiórkowych ścianek, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, wymianę rynien i rur spustowych na rynny i rury z PCV , uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, zakup i montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV, wykonanie daszków o konstrukcji drewnianej nad wejściami i pokrycia ich blachą powlekaną trapezową, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grubości 10 cm, wykonanie tynku akrylowego na ociepleniu oraz wykonanie tynków wewnętrznych.

Pierwotnie termin zakończenia prac wyznaczono w umowie na koniec października, ale wykonawca poprosił o jej aneksowanie i przesunięcie o prawie miesiąc, uzgodniono  także wykonanie kilku niezbędnych robót dodatkowych. W przetargu wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu umowy kwotę 91 376,37 zł brutto, w tym VAT w wysokości 23 %,  w trakcie robót okazało się, że konieczne będą prace dodatkowe, więc ostateczny koszt remontu, który zostanie sfinansowany po połowie przez Gminę i Starostwo wyniósł 135 333,79 zł z VAT.

Równocześnie UKS Judo Wolbrom prowadził na własny rachunek dodatkowe prace remontowe wewnątrz budynku. Dzięki temu zawodnicy zyskają łazienkę z prysznicem, odświeżono także pokój trenerów.

Po remoncie budynek hali sportowej nie odstaje już wyglądem od wyremontowanej wcześniej części użytkowanej przez Dom Kultury. Z pewnością także rachunki za ogrzewanie sali, które były dotąd zmorą użytkowników będą mniejsze.

Ewa Barczyk