Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Scania „EDYTA” oficjalnie przekazana dla OSP Gołaczewy

Główna treść

Scania „EDYTA” oficjalnie przekazana dla OSP Gołaczewy

Jednostka OSP w Gołaczewach, która w ub. roku obchodziła jubileusz 90. lecia powstania, była gospodarzem oficjalnych uroczystości Gminnego Dnia Strażaka. Odbyły się one 29 kwietnia 2018 r. na placu odnowionej w ub. roku strażnicy. Podniosłą chwilą uroczystości był apel, podczas którego Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik przekazał jednostce zakupiony w listopadzie 2017 r. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P410 6×6.

Uroczystości Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin. Kazanie poświęcone w całości strażakom i ich służbie wygłosił proboszcz parafii Gołaczewy ks. Stanisława Gibała.
Po mszy świętej, ustawiona w szyku marszowym kolumna z pocztem flagowym i sztandarowym OSP Gołaczewy, pocztami przybyłymi z innych jednostek oraz gośćmi, prowadzona przez orkiestrę OSP Zarzecze, dotarła na plac strażnicy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Otworzył je uroczysty apel. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości druha Adriana Marczewskiego meldunku o rozpoczęciu uroczystości, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Paweł Sejmej dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego, granego przez orkiestrę OSP pod batutą Tadeusza Mąki, wciągnięto flagę państwową na maszt.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Prezesa OSP Gołaczewy dh Piotra Janika, prowadzący uroczystość poprosił Proboszcza Parafii Gołaczewy pw. św. Mari Magdaleny ks. Stanisława Gibałę o poświęcenie nowego pojazdu pożarniczego. Później nastąpiła uroczystość przekazania samochodu. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarne mł. bryg. Paweł Sejmej wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom Adamem Zielnikiem dokonali aktu przekazania dokumentów oraz kluczyków do nowego wozu na ręce Naczelnika OSP Gołaczewy dh Pawła Kiwiora. Ten zaś kluczyki przekazał kierowcy.
Po przekazaniu samochodu przyszedł czas na oficjalne nadanie imienia dla samochodu ratowniczo-gaśniczego. Posłanka Lidia Gądek – „matka chrzestna”, wraz z Łukaszem Smółką jako opiekunem. z „woli ludu strażackiego tutejszej jednostki”, pojazdowi SCANIA nadała imię EDYTA, po czym otworzyła „szampana” i… wylała zawartość butelki na maskę wozu. W chwilę później Lidia Gądek wspólnie z Adamem Zielnikiem oraz Skarbnikiem MiG Wolbrom – Edytą Żuchowicz-Reszką przecięli wstęgę do auta. Nie zabrakło próby technicznej samochodu, podczas której kierowca na kilkanaście sekund uruchomił silnik, włączył światła błyskowe oraz sygnały dźwiękowe.
Zakup nowoczesnego, jednego z zaledwie 8 takich w kraju auta, byłby niemożliwy gdyby nie pomoc sponsorów. Stąd też nie dziwi, że zakup został upamiętniony tablicą z nazwiskami i nazwami firm sponsorujących. Pamiątkową tablicę sponsorów, którzy przyczynili się do zakupu ciężkiego wozu bojowego SCANIA P410 6×6 odsłonił Burmistrz Adam Zielnik oraz Skarbnik Miasta i Gminy Wolbrom Edyta Żuchowicz-Reszka.
Nie zabrakło też podziękowań dla osób zaangażowanych w pozyskanie samochodu. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olkuszu dh Adam Zielnik oraz Edyta Żuchowicz-Reszka zostali odznaczeni odznaką „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI OLKUSKIEJ”. O wręczenie odznaczeń został poproszony Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu dh Grzegorz Ziarno w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. Brygadiera Zbigniewa Września.

Prezes OSP Gołaczewy Piotr Janik w podziękowaniu za cenny zakup uhonorował statuetkami: Burmistrza Adama Zielnika, Małopolskiego Komendanta PSP nadbryg. Stanisława Nowaka, Komendanta Powiatowego Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. Brygadierowi Zbigniewa Września, Skarbnika Miasta i Gminy Wolbrom Edytę Żuchowicz-Reszkę oraz Radzie Miejskiej w Wolbromiu na ręce jej przewodniczącego Dariusza Gorgonia.

W trakcie okolicznościowych przemówień, w stronę gołaczewskiej jednostki popłynęło wiele życzeń, zarówno od władz samorządowych jak i strażackich.

  • W imieniu własnym oraz mieszkańców całej Gminy Wolbrom dziękuję Wam za ciągłą gotowość bojową, zdecydowaną i profesjonalną postawę w działaniu na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, za Wasza bezinteresowną otwartość na potrzeby innych. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Tego się życzy strażakom i ja też życzę Wam tylko tego i aż tego. Więcej nie trzeba. Mam świadomość, że choć odrobinkę się do tego przyczyniłem. I nikt i nic nigdy mi tej świadomości oraz płynącej z niej satysfakcji nie zabierze. Niezależnie od wszystkiego, lepszego prezentu urodzinowego nie mogłem sobie wymarzyć. Ten samochód, do tej jednostki, w tym sołectwie. Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego zakupu – dziękował druhom Burmistrz Adam Zielnik, po czym na ręce Prezesa OSP Gołaczewy Piotra Janika wręczył pamiątkową replikę samochodu strażackiego.

Uroczystości zakończył meldunek dowódcy o zakończeniu apelu z okazji przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla OSP w Gołaczewach, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości, w imieniu Zarządu OSP Gołaczewy, zostali zaproszeni na poczęstunek do strażnicy.


Zgodnie ze złożoną cztery lata temu przez burmistrza Adama Zielnika deklaracją, mówiącą o projekcie zakupu co roku nowego samochodu gaśniczego do jednej jednostki zrzeszonej w KSRG z terenu naszej gminy, burmistrz po raz kolejny udowodnił, że to, co jeszcze w ubiegłej kadencji wydawało się niemożliwe, jest jak najbardziej do zrealizowania.
W 2015 roku marzenia o kupnie fabrycznie nowego samochodu spełniły się w OSP Dłużec. W 2016 roku z nowiutkiego wozu bojowego radowali się druhowie z OSP Zarzecze. Z końcem 2017 r. radość z pozyskania nowych pojazdów ogarnęła ochotników z OSP w Porębie Dzierżnej oraz OSP w Gołaczewach – jednostki spoza KSRG!
Zakup w ciągu roku dwóch zupełnie nowych samochodów bojowych i jednocześnie czterech w ciągu trzech lat jest z pewnością historycznym wydarzeniem nie tylko w dziejach gminy, ale także wyjątkowym wydarzeniem nawet w skali kraju. Warto zaznaczyć, że samochód, który został zakupiony dla OSP Gołaczewy, jest pierwszym nowiuteńkim ciężkim wozem ratowniczo – gaśniczym w historii MiG Wolbrom, pierwszym takim w Małopolsce i 8 w kraju. Jednostka ta otrzymała dotację w wysokości 200 tys. z nowego, pilotażowego programu MSWiA dedykowanego dla jednostek spoza KSRG. Koszt ciężkiego ratowniczo-gaśniczego wyniósł bez mała 1 mln 100 tys. złotych. Oczywiście i w tym zakupie druhowie z Gołaczew mogli liczyć na pomoc ze strony Gminy Wolbrom, która na wkład własny przekazała pozyskaną w ramach preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 624 715 złotych. Z pomocą finansową przyszli także liczni sponsorzy, a wśród nich znalazła się prywatnie osoba Adama Zielnika.

Uterenowiony ciężki wóz bojowy na podwoziu Scania P410 posiada:
Moc: 410 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym aż 2150Nm
Kabina: 6 osobowa
Stały napęd 6×6 i blokada mostów
Zbiornik wody 8000l
Zbiornik na środek pianotwórczy 800l
Autopompa: wydajność: 5700l /min
Działko wodno-pianowe zamontowane na dachu o regulowanej wydajności od 1600 do 3200 l/min
Obrotowy maszt oświetleniowy w technologi LED w pełni zautomatyzowany, wysuwany pneumatycznie o mocy strumienia świetlnego 30.000 lumenów
Zabudowa z materiałów kompozytowych
Wyposażenie: pakiet oświetlenia LED, wyciągarka 8 ton, pełne wyposażenie ratowniczo-gaśnicze w tym 4 aparaty tlenowe, kompozytowe (bardzo lekkie).

GALERIA ZDJĘĆ: