Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Schetynówka 2016 – projekt Powiatu Olkuskiego

Główna treść

Schetynówka 2016 – projekt Powiatu Olkuskiego

Powiat Olkuski przy merytorycznym wsparciu Gminy Wolbrom przygotowuje obecnie wniosek o remont ciągu dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w km 0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642″. Całkowita wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 5.787.225,20 zł, z czego zgodnie z zasadami programu 50% miałaby pochodzić z budżetu Państwa, 25% z budżetu Powiatu oraz – zgodnie z podjętą w sierpniu przez Radę Miejską w Wolbromiu uchwałą intencyjną – 25% kosztów z budżetu Gminy Wolbrom. Oczywiście ostateczny koszt remontu będzie znany dopiero po ewentualnym przetargu.