Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Schetynówka coraz bliżej

Główna treść

Schetynówka coraz bliżej

Dziś w wolbromskim magistracie burmistrz Adam Zielnik podpisał umowę z wykonawcą remontu tegorocznej schetynówki. Zaraz potem reprezentanci zleceniodawcy dokonali przekazania placu budowy wykonawcy. Mieszkańcy południowej części miasta będą się zatem w niedługim czasie musieli liczyć z utrudnieniami w komunikacji, bowiem z racji napiętych terminów prace mają być rozpoczęte bez zbędnej zwłoki.

Jak zapewnił wykonawca, wszystkie roboty będą prowadzone w taki sposób, aby nie utrudniać zanadto życia mieszkańcom. Wiadomo jednak, że remont, w skład którego wchodzi bardzo wiele elementów, w tym częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, poszerzanie drogi, budowa nowych oraz remont starych chodników, i w końcu wymiana nawierzchni z pewnością nie przejdą niezauważenie. Nie wiadomo dokładnie kiedy pierwsze maszyny wjadą w teren, ale postaramy się śledzić sprawę na bieżąco i będziemy informowali o realizacji poszczególnych etapów robót oraz o utrudnieniach w komunikacji z nich wynikających.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: K120544 (ul. Pod Lasem, km 0+000 – km 0+150), K120570 (ul. J. Słowackiego, km 0+000 – km 0+229), K120575 (ul. C.K.Norwida, km 0+055 – km 0+151), K120539 (ul. os. Łukasińskiego, km 0+000 – km 0+320), K120578 (ul. Gołębia, km 0+000 – km 0+497), K120518 (ul. Kamiennogórska, km 0+000 – km 0+279) w Wolbromiu wygrało Konsorcjum: DEK Spółka z o.o. sp.k. z Chrzanowa i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Spółka z o.o. z ceną ofertową zamówienia 1.834.961,05 zł brutto i okresem udzielonej gwarancji 5 lat.

Na remont tego ciągu dróg Gmina Wolbrom pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.