Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sieć ścieżek konnych północnej Małopolski

Główna treść

Sieć ścieżek konnych północnej Małopolski

Miło nam poinformować, iż dzięki dofinansowaniu jakie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” otrzymało od  Zarządu Województwa Małopolskiego ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” na terenie powiatów olkuskiego i miechowskiego powstaną ogólnodostępne miejsca wypoczynkowe dla amatorów jazdy konnej, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja obszaru, odbędzie się impreza promocyjna oraz wydane zostaną mapy z propozycjami tras wycieczek konnych.

LGD „Nad Białą Przemszą” przystąpi do realizacji zadania pn. „Sieć ścieżek konnych północnej Małopolski”.