Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Siła argumentów

Główna treść

Siła argumentów

Wyniki sportowe kontra pieniądze – temat bardzo ważny i poważny, nie pozostaje mi zatem nic innego, jak „wyciągnąć działa” w postaci bezspornych faktów. Rok 2013 r. mamy już za sobą. Rywalizacja w sporcie młodzieżowym, według zasad wprowadzonych przez Ministerstwo Sporu dla wszystkich dyscyplin sportowych, za ten rok została zakończona, a wyniki opublikowane w 2-tomowym opracowaniu „System sportu młodzieżowego”.

Zgodnie z w/w opracowaniem Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, punkty w rywalizacji w sporcie młodzieżowym można uzyskać tylko w czterech imprezach, tj. Mistrzostwach Polski Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów, OOM – Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 

Tyle tytułem wstępu. Czas na fakty.

Zawodnicy UKS Judo Wolbrom zdobyli następujące punkty:

Mistrzostwa Polski Młodzieży:
Pepera Beata I miejsce -25 pkt
Kuganda Mateusz II miejsce – 21 pkt

Mistrzostwa Polski Juniorów:
Długosz Maciej III miejsce – 9 pkt.

OOM- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych:
Rams Zuzanna II miejsce- 7 pkt.
Cieślik Klaudia III miejsce- 5 pkt.
Barczyk Karol III miejsce- 5 pkt.
Osmęda Karolina III miejsce-5 pkt.
Haberka Karolina III miejsce- 5 pkt.
Kaleta Aleksandra 5 miejsce- 4 pkt.
 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików:
Sokół Dawid I miejsce- 3 pkt.
Jaroszewicz Jakub I miejsce 3 pkt
Maciąg Weronika II miejsce-2 pkt
Kaleta Anna II miejsce-2 pkt.
Kuraś Marta III miejsce-1 pkt.
Haberka Kacper 5 miejsce -1 pkt
Król Wiktoria 9 miejsce -1 pkt.
 
Podpierając się wyżej wymienioną publikacją możemy śmiało oznajmić, że zawodnicy UKS Judo Wolbrom w roku 2013 uzyskali absolutny rekord w dotychczasowej działalności naszego Klubu, wynoszący 101 punktów. Dla porównania, w roku 2012 (który również był imponujący), zdobyliśmy 83 punkty. W klasyfikacji za rok 2013 UKS Judo Wolbrom uplasował się w kategorii judo kobiet w Polsce na 8 miejscu z 58 punktami na 124 kluby sklasyfikowane! W judo mężczyzn nasz Klub uplasował się na 16 miejscu z 43 punktami na sklasyfikowane 136 kluby.
 
Gmina Wolbrom uzyskała 249-250 miejsce w Polsce ze 101 punktami, które były dorobkiem wyłącznie naszego Klubu. Dla porównania: Gmina Olkusz została sklasyfikowana na 259 miejscu, uzyskując 95,75 punktów, dostarczonych przez 7 Klubów. Łącznie sklasyfikowanych w Polsce zostało 889 gmin. Pozostałe gminy znalazły się poza klasyfikacją.
 
W klasyfikacji powiatów powiat olkuski zajął 164 miejsce, uzyskując 199,75 punktów, z czego 101 punktów dostarczył UKS Judo Wolbrom. Klasyfikacją objętych zostało 361 powiatów.

W łącznej punktacji wszystkich klubów w Polsce UKS Judo Wolbrom sklasyfikowany został na miejscu 343-344 na 3329 klubów. Pozostałych klubów z Gminy Wolbrom w klasyfikacji brak.
Tyle faktów. Czas na refleksje.

Ta szczegółowa analiza punktów została przeprowadzona po to, aby zaprezentować, jak efektywnie funkcjonuje UKS Judo Wolbrom i wykazać, że powyższa analiza powinna być jedynym kryterium przyznawanych środków finansowych dla klubów sportowych oraz nagród indywidualnych dla zawodników, zajmujących się sportem młodzieżowym. Innymi słowy, w wielkim skrócie – w myśl zasady: kto pracuje, ten ma.

Naszym zdaniem nie jest moralnym, przyznawanie nagród dla zawodników zamieszkałych w naszym regionie, ale startujących w barwach klubów innych gmin. Inwestowanie w zawodników pracujących bezpośrednio na konto gminy Wolbrom wydaje się być bardziej logiczne.

Sumując całą wiedzę zawartą w tym artykule stwierdzam, że nasz Klub – UKS Judo Wolbrom to najlepsza wizytówka Wolbromia na mapie sportowej Polski. Porównywanie uzyskiwanych wyników przez kluby sportowe, szermujące swoimi „świetnymi wynikami w pracy z młodzieżą”, może odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie rywalizacji, według zasad opracowanych przez Ministerstwo Sportu. Porównywanie ich z innymi zawodami lokalnymi, niezależnie, jak poważną nada im się rangę, nie jest w żaden sposób uzasadnione.  Proszę o tym pamiętać przy dyskusjach o rozdziale środków finansowych, które przeznacza się na sport młodzieżowy.

Marta Szostek
Członek Zarządu UKS JUDO Wolbrom