Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skorzystaj z porad Punku Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

Główna treść

Skorzystaj z porad Punku Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

Skorzystaj z porad Punku Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom którzy, skorzystali z porady Punktu Konsultacyjnego Czystego powietrza w dniach 09.09.2021. do 11.09.2021. Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, o czym będziemy Państwa informować.

Przypominamy, że w Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”

I piętro , pokój 109, tel kontaktowy 32 70 65 389, czynny w dniach:

poniedziałek godz. 7.00-15.00

wtorek godz. 7.00-15.00

środa godz. 7.00-15.00

ZAPRASZAMY!