Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skorzystaj z szansy na pracę

Główna treść

Skorzystaj z szansy na pracę

Firma Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w ramach projektu „Profesjonalny start!” , współfinansowanego z funduszy europejskich, skierowanego do bezrobotnych absolwentów w wieku 18-27 lat zarejestrowanych w Urzędzie pracy z terenu województwa małopolskiego. Oprócz możliwości pozyskania umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, księgowości i spawania organizatorzy zapewniają pośrednictwo pracy i płatne półroczne staże zawodowe. Oto szczegóły ogłoszenia:

Firma Consultor Sp. z o. o.zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA
w zakresie projektu „Profesjonalny start!”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Można skorzystać z kursów:
GRAFIKA KOMPUTEROWA – 100 h
SAMODZIELNY KSIĘGOWY – 120 h
SPAWACZ MIG lub MAG – 146 h

Zapraszamy:

•    bezrobotnych absolwentów – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
•    w wieku 18 – 27 lat
•    zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego

W ramach działań w projekcie zapewniamy:

 • bezpłatne szkolenia
 • pośrednictwo pracy
 • płatne  6 miesięczne staże zawodowe

a ponadto:

 • dodatek szkoleniowy
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie
 • pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)
 •  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, który będzie realizowany w okresie grudzień 2013r. – styczeń 2015r. można uzyskać – dzwoniąc, pisząc e-mail bądź  osobiście w biurze projektu (pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30) w biurze projektu w Krakowie:

ul. Szlak 65 pok. 709
31 – 153 Kraków
tel. 728 449 194 lub 728 449 195