Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skutecznie popularyzują folklor

Główna treść

Skutecznie popularyzują folklor

W roku jubileuszu 35-lecia istnienia ZPiT Wolbromiacy zespół realizuje projekt „Ludowe działania międzypokoleniowe”. Dzięki dofinansowaniu z EFRROW w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 możliwa była organizacja ogólnodostępnych warsztatów artystycznych oraz zakup i przygotowanie rekwizytów oraz strojów, niezbędnych do prezentacji podsumowujących działania. Pięć zorganizowanych przy tej okazji koncertów przyciągnęło liczną publiczność.

Realizacja projektu przez ZPiT Wolbromiacy, działający w ramach struktur Domu Kultury w Wolbromiu, miała na celu aktywizację społeczności lokalnej z obszaru działania LGD Nad Białą Przemszą w zakresie poznawania lokalnego i dziedzictwa kulturowego poprzez promocję twórczości ludowej, organizację warsztatów folklorystycznych (wokalnych, tanecznych, plastycznych) oraz poprzez prezentacje sceniczne zdobytych umiejętności  i rezultatów tych działań. W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyło się pięć koncertów, podczas których uczestnicy projektu zaprezentowali bogaty program artystyczny, a w nim tańce, muzykę i stroje ludowe z różnych regionów Polski i Europy.

Piąty z tego cyklu koncertów, na którym Wolbromiacy pokazali przegląd swojego repertuaru – od najstarszych suit prezentujących tańce polskie, pamiętających początki działalności, po nowsze układy taneczne sięgające do kultury ludowej różnych narodów, odbył się w ostatnią niedzielę. Jak zwykle sala widowiskowa DK w Wolbromiu zgromadziła tłumy. Przybyli także specjalni goście, wśród których znalazł się marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, posłanka Lidia Gądek, przedstawiciele samorządu ze starostą Barbarą Rzońcą i burmistrzem Janem Łaksą oraz wielu innych.

– Zależy nam na tym, aby mieszkańcy naszego regionu poznali lokalny folklor, dziedzictwo pokoleń. Okazuje się, że kultura ludowa, tańce, stroje i nawiązanie do przeszłości mogą i dziś być magnesem przyciągającym dzieci i młodzież – cieszy się koordynatorka projektu, a zarazem kierowniczka zespołu Agnieszka Gołembiowska Karoń. – Udało się nam zgromadzić wokół idei projektu nie tylko obecnych i byłych członków zespołu, ale również osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z kulturą ludową w takiej formie – tłumaczy pani Agnieszka.

Koncerty zaprezentowane w Wolbromiu i okolicy przyciągnęły bardzo liczną widownię i wywołały szczery entuzjazm wobec wykonawców, którzy – choć są amatorami – zaprezentowali iście zawodowe umiejętności. Cieszy fakt, że idea popularyzacji kultury ludowej nie dość, że nie ginie, to przyciąga kolejne pokolenia entuzjastów, a prezentujący ją zespół „Wolbromiacy” stał się jedną wielką kilkupokoleniową rodziną, co widać szczególnie na jubileuszowych zjazdach. 

Ewa Barczyk