Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ślubowanie pierwszaków z Kąpiel Wielkich

Główna treść

Ślubowanie pierwszaków z Kąpiel Wielkich

Bardzo szybko minął pierwszy miesiąc szkolnej nauki. Szczególnie ważny i zapewne dla niejednego niełatwy, był dla uczniów rozpoczynających kolejne etapy nauki. W tym roku po raz pierwszy naukę w klasie pierwszej podjęły dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie roku. Dla wszystkich pierwszaków bardzo ważnym wydarzeniem jest uroczyste przyjęcie ich do grona uczniów – ślubowanie. Oto nadesłana do nas relacja z tego wydarzenia w Szkole Podstawowej w Kąpielach Wielkich.

Jedną z ważniejszych uroczystości w naszej szkole jest przyjęcie nowych uczniów w poczet braci szkolnej. 7 października br. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich. Przystąpiło do niego 12 dzieci.  

Po powitaniu zebranych przez wychowawczynię mgr Zdzisławę Posełek,  pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny. Podczas występu uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, których treść nawiązywała do przyjaźni, szacunku do rodziców, wypełniania obowiązków szkolnych, zachowania w szkole oraz umiłowania Ojczyzny. Dzieci wspaniale recytowały wiersze i śpiewały piosenki, czym udowodniły, że są gotowe do wypełniania obowiązków ucznia i mogą zostać włączone do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich, którego dokonała pani dyrektor mgr Anna Świerczek, dotykając wielkim ołówkiem prawego ramienia pierwszoklasistów. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, ,,Kuferki Obfitości” i drobne upominki od Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie uczniów z wychowawczynią i panią dyrektor oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Życzymy wszystkim pierwszakom, aby dotrzymali obietnic  danych  szkole i aby swoją nauką, a także zachowaniem byli chlubą dla swoich rodziców i nauczycieli.

Zdzisława Posełek