Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Śmieci na razie bez zmian

Główna treść

Śmieci na razie bez zmian

Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi 18 miesięcy, by dostosować do wymogów konstytucyjnych art 6k ustawy śmieciowej. W tym czasie Sejm będzie musiał ustalić maksymalną dopuszczalną stawkę opłaty i sposób jej obliczania. Ministerstwo Finansów zdecydowało zaś ostatecznie, że opłaty śmieciowe trzeba zaokrąglać do pełnych złotówek.

Nie ustaje dyskusja nad niedoskonałą ustawą śmieciową. Mimo, że przepisy zaczęły funkcjonować pół roku temu wciąż toczą się debaty nad koniecznością ich poprawy. Niedawno Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sejm musi ustalić górną stawkę opłat. Umorzono natomiast postępowanie w sprawie konieczności przeprowadzania przetargów śmieciowych – nadal nie jest dopuszczalne, aby gminy bez przetargu zlecały oczyszczanie gmin siłami własnych zakładów komunalnych. TK nie dopatrzył się też niezgodności z konstytucją artykułów 6h i 6m ust. 1 – nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o jej wysokości. O niezgodności tych przepisów z konstytucją byli przekonani nie tylko autorzy wniosków do TK, ale nawet Sejm i prokurator generalny. Twierdzili, że definicja „właściciela nieruchomości” jest zbyt szeroka i przez to nieprecyzyjna. TK uznał za zgodny z konstytucją także art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci.

Minister Finansów wydał wiążącą opinię na temat wątpliwości, czy opłaty śmieciowe trzeba zaokrąglać do pełnych złotówek  – poszczególne Regionalne Izby Obrachunkowe różnie interpretowały zapis o zaokrągleniach w opłatach miejscowych. W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady RIO Minister Finansów wyjaśniło ostatecznie, że tylko opłaty wprost wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają zasadzie zaokrąglania. Ordynacja podatkowa mówi, że zaokrąglenia nie stosuje się tylko do opłat targowych, miejscowych, uzdrowiskowych i od posiadania psów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyjaśnia minister – regulowana jest w innej ustawie, więc nie mieści się w wyłączeniu i podlega zaokrągleniu.

Przypominamy, że w przypadku ceny 7,50 zł od osoby w miesięcznym trybie rozliczeniowym, jaki przyjęła RM w Wolbromiu gospodarstwa, w których mieszka nieparzysta liczba mieszkańców opłatę zaokrąglają do pełnej złotówki w górę, np. 3×7,50 zł – opłata zaokrąglona do 23 zł za każdy miesiąc.

Ewa Barczyk