Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sołtysi kadencji 2019-2024 wybrani

Główna treść

Sołtysi kadencji 2019-2024 wybrani

Z początkiem czerwca w 26 sołectwach gminy Wolbrom zakończyły się, rozpoczęte 28 kwietnia wybory sołtysów i rad sołeckich kadencji 2019- 2024. 25 czerwca z nowo wybranymi i dotychczasowymi sołtysami spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy Wolbromia Adam Zielnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek. Osoby, które zakończyły pełnienie funkcji Sołtysa otrzymały z rąk burmistrza Zielnika pamiątkowe tablo z serdecznymi podziękowaniami za niezwykle owocną współpracę przez ostatnie lata.

 Bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę, zaangażowanie , umiejętność współpracy i nawiązywania dialogu w pracy społecznej. Dziękuję za podtrzymywanie tradycji oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi, za dbanie o rozwój społeczności lokalnej. Za trud i determinację włożony w realizowane projekty. Na dalsze lata życzę samych sukcesów, zadowolenia przy realizacji nowych wyzwań. Spełnienia wszystkich marzeń i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym – składał podziękowania burmistrz Adam Zielnik.
Odchodzący sołtysi w podziękowaniu burmistrzowi za owocną współpracę dołączyli bukiet kwiatów. 
Odchodzący sołtysi w podziękowaniu burmistrzowi za owocną współpracę dołączyli bukiet kwiatów. 

Wśród przedstawicieli lokalnych społeczności pojawiło się 10 nowych twarzy. 
Nowymi sołtysami swych sołectw zostali w:
Brzozówce –  Jacek Kiełtyka, który zastąpi Agnieszkę Domagałę
Budzyniu – Zofia Baranek, w miejsce Elżbiety Kwietniak,
Dłużcu – Adam Tabor, w miejsce Mariana Barczyka,
Gołaczewach – Marianna Bijak, w miejsce Andrzeja Bocianowskiego
Kalisiu – Grzegorz Pacia, w miejsce Piotra Żuchowicza
Kąpielach Wielkich – Zbigniew Pacia, w miejsce Zofii Duch
Podlesicach II – Adam Krzepek, w miejsce Jadwigi Dudek
Porębie Dzierżnej – Ireneusz Mudyń, w miejsce Waldemara Strózika
Zarzecza – Robert Pobudkiewicz, w miejsce Jana Pielki
Zasępiec – Weronika Januszek, w miejsce Zbigniewa Papaja

Kolejną kadencję sołtysa sprawować będą w:
Bożej Woli – Tadeusz Dziubdziela
Chełmie – Kazimierz Golda 
Chrząstowicach – Adam Gamrat 
Domaniewicach – Janina Sypek 
Jeżówce – Iwona Żelazny 
Kąpiołkach – Michał Piwowarczyk
Lgocie Wielkiej – Tomasz Jankowski
Lgocie Wolbromskiej – Teresa Pasich 
Łobzowie – Leokadia Maślisz
Miechówce – Kazimierz Pandel 
Porębie Górnej – Wiesław Pacia
Strzegowie – Czesław Gbyliczek 
Sulisławice – Edyta Nędza 
Wierzchowisku – Krzysztof Konieczny
Zabagniu – Marian Imiołek
Załężu – Tomasz Smętek

Sołtys jako przedstawiciel społeczności wiejskiej reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom. Może także w imieniu mieszkańców swojej wsi występować na sesjach rady miejskiej. Wspólnie z radą sołecką realizuje uchwały zebrania wiejskiego, działając na rzecz społeczności lokalnej i współdziałając z władzami samorządowymi gminy.

Podsumowania wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019 (kliknij)

GALERIA ZDJĘĆ