Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sołtysi wybrani

Główna treść

Sołtysi wybrani

W ostatnią niedzielę, 30 maja zakończyły się wybory sołtysów na kadencję 2015-2019 w 26 sołectwach gminy Wolbrom. Wśród dotychczasowych przedstawicieli lokalnych społeczności pojawiło się 9 nowych twarzy.

Sołtys jako przedstawiciel społeczności wiejskiej reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom. Może także w imieniu mieszkańców swojej wsi występować na sesjach rady miejskiej. Wspólnie z radą sołecką realizuje uchwały zebrania wiejskiego, działając na rzecz społeczności lokalnej i współdziałając z władzami samorządowymi gminy.

Przez najbliższe 4 lata sołtysem Bożej Woli będzie nadal Tadeusz Dziubdziela. Zmian nie dokonano również w Brzozówce, w której drugą kadencję będzie działała pani sołtys Agnieszka Domagała. Na swoich stanowiskach zostali także Elżbieta Kwietniak, sołtyska Budzynia, Kazimierz Golda z Chłemu. Zmiana nastąpiła w Chrząstowicach, gdzie Wiesławę Osuszek zastąpił na stanowisku Adam Gamrat. Mieszkańcy Dłużca zdecydowali, że nie będą zmieniali sprawdzonego sołtysa, można powiedzieć – weterana na stanowisku, pełniącego funkcję już 7 kadencję Mariana Barczyka. Zmiana nastąpiła natomiast w Domaniewicach, gdzie wybory wygrał Karol Zawada. Sołtysem Gołaczew pozostał Andrzej Bocianowski wybrany po raz pierwszy 4 lata temu. Mieszkańcy Jeżówki postawili na zmiany i wybrali kolejną w historii wsi kobietę – Magdalenę Grudzień zastąpiła Iwona Żelazny. W Kalisiu ponownie wybrano Piotra Żuchowicza, a w Kąpielach Wielkich Zofię Duch. Nowego sołtysa przez najbliższe cztery lata będą miały Kąpiołki, gdzie wybory wygrał Michał Piwowarczyk, a także Lgota Wielka, w której Tadeusz Jaźwiec ustąpił miejsca Tomaszowi Jankowskiemu. Teresa Pasich stanie ponownie na czele rady sołeckiej Lgoty Wolbromskiej, podobnie jak Leokadia Maślisz, która była jedyną kandydatką w Łobzowie. Zmiana nastąpiła natomiast w Miechówce, gdzie Zygmunta Skorupkę zastąpił Kazimierz Pandel. Mieszkańcy zdecydowali, ze chcą mieć za swoich sołtysów dotychczas pełniących stanowiska w Podlesicach II – Jadwigę Dudek, w Porębie Dzierżnej – Waldemara Strózika,  w Porębie Górnej – Wiesława Pacię i w Strzegowie Czesława Gbyliczka. Zmiana nastąpiła natomiast w Sulisławicach, gdzie sołtyską została Ewa Nędza oraz w Wierzchowisku, gdzie długoletniego sołtysa Jakuba Chojnackiego na stanowisku zastąpił Krzysztof Konieczny. Marian Imiołek będzie kontynuował działania w Zabagniu, podobnie jak jego koledzy z Zarzecza – Jan Pielka i Zasępca – Zbigniew Papaj. Nowym sołtysem Załęża został natomiast Tomasz Smętek.

W 25 miejscowościach wybory sołtysów przebiegły bardzo spokojnie i bez żadnych problemów. W związku z wyborami w Brzozówce do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu wpłynęło kilka protestów wyborczych, które zostaną rozpatrzone przez radnych, członków Komisji Budżetu i Praworządności. Ci zapoznają się ze sprawą i wydadzą opinię, która posłuży do przygotowania stosownego projektu uchwały. Następnie uchwała zostanie przegłosowana podczas następnej sesji RM.