Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spełni się marzenie mieszkańców Chełmu

Główna treść

Spełni się marzenie mieszkańców Chełmu

Społeczność Chełmu, której bardzo zależy na posiadaniu miejsca, gdzie– poza szkołą- będzie można spotykać się i organizować lokalne życie kulturalno- społeczne cieszy się z pozyskania środków na kontynuację prac przy powstającym budynku nowej świetlicy wiejskiej, a zarazem siedziby lokalnej jednostki OSP. Gmina ogłosiła ostatnio przetarg na roboty budowlane w tym budynku. Oferty można składać do 4. listopada.

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez gminę Wolbrom przetargu nieograniczonego są roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Chełmie, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, prace mają być realizowane w dwóch etapach. Zakres pierwszego obejmie wykonanie murów i kominów, przygotowanie więźby dachowej wraz z pokryciem i orynnowaniem oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres etapu II to prace wykończeniowe, które obejmują wykonanie przyłączy wody oraz gazu, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, a także wykonanie tynków cementowo – wapiennych wewnętrznych oraz gładzi gipsowej, izolacji przeciwwilgociowych, sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, malowanie ścian oraz sufitów, wyłożenie płytkami ścian, wykonanie posadzki cementowej, posadzek z płytek układanych na klej, schodów żelbetowych i  stalowych z poręczami, ocieplenie budynku oraz ułożenie kostki brukowej.

Jak podkreśla sołtys Chełmu, a zarazem radny Kazimierz Golda – świetlica ma stać się centrum życia społecznego miejscowości. – Zależy nam, aby we wsi było miejsce, gdzie będą mogli spotkać się strażacy, a młodzi ludzie spędzać wspólnie czas – może urządzimy tu ogólnodostępną kawiarenkę internetową? – zastanawia się Kazimierz Golda, dodając, że szkoła jest obwarowana całą listą przepisów, zakazów i nakazów, które dyskwalifikują to miejsce jako dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Chełmu po zrealizowaniu swojego marzenia staną na wysokości zadania i należycie wykorzystają przygotowany przez Gminę potencjał. Bo to właśnie od ludzi, ich kreatywności i zaangażowania zależy czy wiejska świetlica tętni życiem, czy jest tylko kolejnym niepotrzebnym budynkiem „do utrzymania” – co sugerują np. niektórzy radni – przeciwnicy tego typu inwestycji.

Ewa Barczyk