Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spółdzielnia Socjalna OPOKA prowadzi nabór kobiet do projektu „Razem po zatrudnienie”

Główna treść

Spółdzielnia Socjalna OPOKA prowadzi nabór kobiet do projektu „Razem po zatrudnienie”

Trwa rekrutacja uczestniczek do projektu „Razem po zatrudnienie”, mającego na celu aktywizację zawodową kobiet z Powiatu Olkuskiego poprzez nabycie kwalifikacji, wiedzy jak również praktycznych umiejętności, pożądanych przez pracodawców. Kogo szukamy? Pań które ukończyły 30 rok życia, pozostają bez zatrudnienia i zamieszkują Powiat Olkuski lub Krakowski. Jeśli spełniasz powyższe kryteria, zgłoś się do nas!

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Razem po zatrudnienie” masz szansę powrócić na rynek pracy lub uzyskać zatrudnienie po raz pierwszy. 
Przystąpienie do Projektu umożliwia skorzystanie z szerokiego wachlarza form wsparcia. Kładziemy nacisk, aby pomoc wynikała z Twoich indywidualnych potrzeb i była dopasowana do Twoich możliwości. Dzięki temu szanse na znalezienie zatrudnienia rosną, a Ty masz pewność, że uczestnictwo w naszym projekcie przynosi realne korzyści. Wsparcie oferowane w ramach projektu, nie jest dobierane na sztywno, lecz zgodnie z przygotowanym specjalnie dla Ciebie Indywidualnym Planem Działania, czyli kompleksowej strategii, której głównym celem jest znalezienie przez Ciebie pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcia mentora
 • indywidualne wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • szkolenia zawodowe prowadzących do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • poradnictwo z zakresu opieki nad osobami zależnymi
 • płatne 5 miesięczne staże zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz zwiększające szanse na zdobycie stałego zatrudnienia

Co zyskujesz?

 • Zwiększenie swoich kwalifikacji i umiejętności 
 • Stypendia stażowe (wypłacane przez 5 miesięcy) 
 • Stypendia w trakcie odbywania szkoleń zawodowych 
 • Możliwość zwrotu kosztu opieki nad osobą zależną w trakcie wsparcia 
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże zawodowe 
 • Działania w przyjaznej, miłej atmosferze, dostosowane do Twoich możliwości 

Nie zwlekaj dłużej! 
Skontaktuj się z nami i przystąp do projektu:Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Chechło, ul Hutnicza 26, 32-310 Klucze,
Tel. 531 170 132, www.opokas.pl, E-mail: projekty@opokas.pl