Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Społeczna Akademia Nauk otwiera filię w Wolbromiu

Główna treść

Społeczna Akademia Nauk otwiera filię w Wolbromiu

Już niedługo kolejny pusty od jakiegoś czasu budynek należący do Gminy Wolbrom może zacząć żyć nowym życiem. O wynajem pomieszczeń po byłym sądzie grodzkim przy ul. Żwirki i Wigury wystąpiła do burmistrza Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, która chce w Wolbromiu otworzyć swoje Centrum Podyplomowe. Adam Zielnik przychylił się do prośby.

Rozmowy na temat wynajmu pomieszczeń  burmistrz Adam Zielnik, Monika Jaworska, dyrektor regionalny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi podjęli już marcu tego roku. Na początku była mowa o wynajmie sal w byłym internacie przy Skalskiej 18, ale okazało się, że lokalizacja przy Żwirki i Wigury jest bardziej odpowiednia.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi w nadchodzącym roku akademickim planuje utworzenie w Wolbromiu Centrum Podyplomowego, w którym absolwenci różnych kierunków studiów będą mogli poszerzać zakres swojego wykształcenia.

– Z przeprowadzonych badań wynika, ze dla szerokiej rzeszy mieszkańców Wolbromia i okolic pokonywanie kilkudziesięciokilometrowej odległości do innych uczelni jest znacznym utrudnieniem w kontynuacji kształcenia – twierdzi Monika Jaworska, dyrektor regionalny SAN. – W wielu sytuacjach prowadzi to do rezygnacji z aspiracji edukacyjnych i zawodowych z wielka szkodą dla rozwoju całego regionu. Mam nadzieję, że nasza propozycja zainteresuje przyszłych studentów, bowiem nadrzędną intencją naszej uczelni jest wysoka jakość edukacji – dodaje pani dyrektor, która jest przekonana, ze tego typ placówka wzmocni prestiż naszego miasta.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 21 kierunkach w ponad 20 miastach w Polsce, m.in. w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a także w Wydziale Zamiejscowym w Londynie. Uczelnia prowadzi również kształcenie przez Internet w ramach Polskiej Akademii Otwartej.

Więcej o uczelni http://wolbrom.naszemiasto.pl/artykul/najlepsza-uczelnia-blisko-ciebie-spoleczna-akademia-nauk,2254486,artgal,t,id,tm.htmlwolbrom.naszemiasto.pl/artykul/najlepsza-uczelnia-blisko-ciebie-spoleczna-akademia-nauk,2254486,artgal,t,id,tm.html