Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spotkania sprawozdawcze OSP

Główna treść

Spotkania sprawozdawcze OSP

Początek roku to czas, kiedy tradycyjnie Ochotnicze Straże Pożarne podsumowują ubiegłoroczną działalność. Zebrania sprawozdawcze odbyły się już w trzech spośród 21 jednostek OSP, działających w naszej gminie, tj. w Domaniewicach, Wolbromiu i Zarzeczu. Kolejne jednostki wyznaczyły spotkania w następnych tygodniach.

W każdym ze spotkań stara się uczestniczyć burmistrz Jan Łaksa, którzy wykorzystuje okazję do spotkania się ze strażakami z poszczególnych miejscowości i rozmowy o ich sukcesach oraz bieżących problemach. Często rozmowy te wykraczają poza zagadnienia związane bezpośrednio z działaniami straży, rozszerzając się na sprawy lokalnej społeczności, której OSP są ważnym przedstawicielem.  


Zwykle sprawozdawczo-wyborcze zebrania lokalnych OSP są też okazją do wręczania wyróżnień i nagród dla najlepszych druhów, a także uroczystego przyjęcia do drużyn nowych ochotników. Strażacy z Kąpiel Wielkich cieszą się z nowego samochodu, a ochotnicy z Załęża i Poręby Górnej  z efektu prac przeprowadzonych w ich remizach z udziałem środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury OSP przez Województwo Małopolskie w ramach programu Małopolskie Remizy. W obu jednostkach dofinansowanie w 2013 r. wyniosło po 40 tys. zł. W roku bieżącym realizowana będzie budowa remizy wraz ze świetlicą wiejską w Chełmie z udziałem środków z PROW.


Zebranie w Kąpielach Wielkich zostało przesunięte na późniejszy, nie określony jeszcze termin, a harmonogram pozostałych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP jest następujący:
 

1.02.2014r.sobota17.00PORĘBA DZIERŻNA
19.00JEŻÓWKA
2.02.2014r.niedziela15.00DŁUŻEC
8.02.2014r.sobota15.00ZASĘPIEC
17.00GOŁACZEWY
19.00CHRZĄSTOWICE
15.02.2014r.sobota17.00ŁOBZÓW
22.02.2014r.sobota16.00BUDZYŃ
18.00STRZEGOWA
01.03.2014r.sobota15.00SULISŁAWICE
17.00PORĘBA GÓRNA
19.00WIERZCHOWISKO
02.03.2014r.niedziela15.00MIECHÓWKA
22.03.2014r.sobota15.00PODLESICE II
17.00ZAŁĘŻE
19.00CHEŁM
23.03.2013r.niedziela17.00LGOTA WIELKA