Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spotkanie Opłatkowe w ZS-P w Kąpielach Wielkich – korespondencja

Główna treść

Spotkanie Opłatkowe w ZS-P w Kąpielach Wielkich – korespondencja

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Spotkania Opłatkowego w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia. Tegoroczne Jasełka odbyły się 17 grudnia 2017r. i punktualnie o godz. 17.00 rozpoczęły się od powitania przez Panią Dyrektor Annę Świerczek wszystkich zebranych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Pana Adama Zielnika, Dyrektora MOOS Panią Dorotę Świerczek.
A także: Radnego Miasta i Gminy Wolbrom Pana Andrzeja Barczyka, Społecznego Doradcę Burmistrza Panią Bożenę Konieczną, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich Ks. Andrzeja Białka, pielęgniarką Panią Beatą Wypasek, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kąpielach Wielkich, Zarząd OSP  w Kąpielach Wielkich, Radę Rodziców ZSP w Kąpielach Wielkich oraz wszystkich rodziców i całą społeczność wiejską. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Schola działająca przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich, która przy akompaniamencie Pana Mateusza Ducha wspaniale wykonała kilka kolęd. Uroczystość tę uświetnił również występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Kąpiel Wielkich, które wspaniale zaprezentowały znane polskie kolędy i pastorałki.Punktem kulminacyjnym wieczoru okazało się przepiękne bożonarodzeniowe przedstawienie przygotowane pod kierunkiem Pani Agnieszki Maj-Koryczan, Pani Joanny Duch i Pana Wiktora Fuglewicza. W zaprezentowanym widowisku na podstawie znanej „Opowieści wigilijnej” poruszono bardzo ważne tematy: samotności, skąpstwa, wszechobecnego  pośpiechu i braku miłości. Jednakże nie zabrakło również tradycyjnego motywu Maryi i Józefa opiekującego się nowonarodzoną Dzieciną, pasterzy zmierzających do żłóbka i Trzech Króli z cennymi darami oddającymi pokłon Chrystusowi. Ten wyjątkowy spektakl pokazujący negatywne skutki uwielbienia „złotego cielca” i efekt bożonarodzeniowej przemiany w sercu i życiu człowieka  pozwolił wyzwolić w nas refleksję, czym tak naprawdę są Święta Bożego Narodzenia?  Zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, co możemy zrobić dla swoich bliskich oraz poczuć rodzinną atmosferę.  Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie podbiło serca całej lokalnej społeczności oraz zaproszonych gości, którzy po raz pierwszy w historii Opłatkowych Spotkań docenili występ uczniów, bijąc im brawa na stojąco.Na zakończenie wieczoru Pani Dyrektor Anna Świerczek podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za wspaniałą współpracę w minionym roku, szczególnie Panu Burmistrzowi, dzięki któremu nasza szkoła przeszła termomodernizację. Następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Życzenia mieszkańcom wsi złożył również Pan Burmistrz Adam Zielnik.