Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spotkanie sprawozdawcze w łobzowskiej OSP

Główna treść

Spotkanie sprawozdawcze w łobzowskiej OSP

Coroczne spotkania sprawozdawcze jednostek OSP działających w naszej gminie dobiegają półmetka. Spośród 21. jednostek, ubiegłoroczną służbę podsumowali już druhowie z jednostek OSP w Domaniewicach, Wolbromiu, Zarzeczu, Porębie Dzierżnej, Jeżówki, Dłużca, Zasępca, Gołaczew i Łobzowa. W każdym ze spotkań starał się uczestniczyć burmistrz Jan Łaksa, który na bieżąco śledzi działalność jednostek i zapoznaje się z ich sukcesami i potrzebami. Najbliższe spotkania odbędą się w Strzegowej i Budzyniu.

W okresie sprawozdawczym na terenie działalności OSP Łobzów nie zanotowano na szczęście żadnych pożarów. Choć nie było wyjazdów do pożarów w ubiegłym roku łobzowskim ochotnikom nie brakowało pracy. Najwięcej trudu włożono w wyremontowanie pomieszczeń socjalnych w strażnicy, remont pomieszczeń pod drugą toaletę, wymianę okien w sanitariatach, a także podniesienie estetyki budynki i jego otoczenia. Na łobzowskich ochotników jak co roku można było liczyć podczas organizacji uroczystości świąt państwowych, jak i kościelnych. Doskonale układa się współpraca z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich i Zespołem Regionalnym Łobzowianie, którym druhowie użyczają pomieszczeń. Choć w budynku remizy została zlikwidowana świetlica wiejska oraz przeniesiona do budynku szkoły filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w remizie nadal z powodzeniem odbywają się imprezy kulturalno-rozrywkowe, zebrania organizacji, spotkania z lokalnymi władzami, czy szkolenia rolnicze.

Ważną sprawą dla jednostki jest zaplecze. W ubiegłym roku jednostka z Łobzowa pozyskała trzech nowy druhów, którzy podczas spotkania złożyli uroczyste ślubowanie. Nowymi strażakami jednostki zostali: Przemysław Dygas, Kamil Słowik oraz druh z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Mirosław Chaberka, emerytowany strażak PSP w Katowicach. Inną uroczystą chwilą było wręczenie zaszczytnego odznaczenia – złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa -50 lat w służbie dh Januszowi Haberce z rąk burmistrza Jana Łaksy i dowódcy JRG Wolbrom  mł. bryg. Jana Sarwy. Jubilat otrzymał ponadto od Zarządu okolicznościowy dyplom za ofiarną, społeczną służbę w szeregach łobzowskiej jednostki.

W działającym od 2011 roku zarządzie istotną zmianą była rezygnacja z funkcji naczelnika. Pełniący tę funkcję od 30. lat i po 50 latach służby w szeregach OSP, druh Zdzisław Haberka złożył rezygnację ze względu na stan zdrowia. Jego obowiązki przejął dotychczasowy członek zarządu dh Roman Haberka. Całoroczna praca zarządu została pozytywnie oceniona przez zgromadzonych druhów, którzy jednogłośnie udzielili mu absolutorium.

W 2015 roku jednostka OSP w Łobzowie obchodzić będzie jubileusz 90-lecia istnienia, nic więc dziwnego, że w planach działalności na 2014 rok znalazły się dość ambitne cele do zrealizowania. Wśród nich są: pozyskanie nowego samochodu bojowego, termomodernizacja budynku remizy, zmiana lokalizacji kotłowni i wymiana pieca C.O.,  zakup mundurów, pozyskanie nowych członków OSP, wymiana oświetlenia świetlicy z remontem instalacji elektrycznej, a także utworzenie izby pamięci i zakup nowego sztandaru. Stary, przedwojenny sztandar używany do tej pory podczas ważniejszych uroczystości pochodzi z 1935 roku.  

Wiesław Biernacki