Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Spotkanie z projektantem obwodnicy

Główna treść

Spotkanie z projektantem obwodnicy

W UMiG Wolbrom odbyło się spotkanie projektanta części południowego obejścia miasta z grupą mieszkańców sąsiadujących z początkowym odcinkiem przyszłej obwodnicy, pomiędzy ul. Miechowską i Brzozowską, na którym zaplanowano rondo. W konsultacjach wzięli też udział reprezentanci inwestora – Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UMiG Wolbrom. W spokojnej, roboczej atmosferze omawiano szczegóły projektu, który będzie realizowany na jedynym zabudowanym odcinku trasy.


Niektórzy bezpośredni sąsiedzi przyszłej obwodnicy spotkali się już z Maciejem Wdowiakiem, projektantem z wrocławskiego biura projektowego Euromosty, kilkakrotnie w terenie, inni uczestniczyli w konsultacjach po raz pierwszy. Z zainteresowaniem, ale i zrozumiałym niepokojem właściciele zamieszkałych posesji,  przylegających bezpośrednio do przyszłej obwodnicy, oglądali wstępne plany i zadawali wiele nurtujących ich pytań. Ustalono, że wszystkie ważne kwestie i sugestie właściciele posesji do końca przyszłego tygodnia będą zgłaszali na piśmie, aby nic nie zostało pominięte od razu, na wczesnym etapie projektowania. Inwestycja dotknie właścicieli w różny sposób, najwięcej pytań i problemów zgłaszali oczywiście ci mieszkańcy, których nieruchomości zostaną zajęte w największej części – konieczne będzie np. ustalenie nowych dróg dojazdowych do domów, zmiana istniejącego zagospodarowania terenu, ogrodzeń, itp.

Na pytania natury ogólnej odpowiadali też Barbara Korczak i Marek Hołuj, przedstawiciele ZDW, który jest głównym inwestorem naszej obwodnicy. Mieszkańcy usłyszeli więc w odpowiedzi na swoje pytania, że obecnie projektowany będzie szczegółowo przebieg obwodnicy od ul. Miechowskiej do Szosy Olkuskiej. Część trasy, której dotyczyło spotkanie, czyli odcinek od ul. Miechowskiej (na wysokości  powyżej przejazdu kolejowego) do ul. Brzozowskiej, równolegle do torów kolejowych, zaprojektują właśnie Euromosty. Kolejny etap projektu obwodnicy do Szosy Olkuskiej przygotuje wybrana niedawno w przetargu nieograniczonym firma Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula z Bielska Białej. Dalszy przebieg planowanej drogi od szosy Olkuskiej do ul. Żwirki i Wigury wykona ten sam projektant, ale ten odcinek zakończy się na razie, z powodu braku funduszy, na projektowaniu wstępnym.

Prace nad pierwszym projektem idą wielotorowo. Ponieważ część przebiegu obwodnicy planowana jest również przez teren kolejowy, konieczne jest np. otwarcie tego terenu zamkniętego na szczeblu ministerialnym, następnie dokonane zostaną procedury podziału – czyli wydzielenie konkretnych terenów pod obwodnicę. Wojewoda Małopolski na wniosek inwestora wyda decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podział nieruchomości prywatnych, zakończony decyzją o przeniesieniu własności terenu na inwestora da wykonawcy prawo wstępu na teren budowy. Zaraz potem nastąpi procedura wyceny odszkodowań dla właścicieli przejmowanych terenów, a rzeczoznawca, który je wyceni , zgodnie z procedurą wybrany zostanie w drodze przetargu. Decyzję o odszkodowaniu określa się indywidualnie dla każdego właściciela. Następnie  14 dni od wydania przez Wojewodę tych decyzji na konta poszczególnych wywłaszczonych trafi wyceniona kwota.

Wczorajsze rozmowy nad wstępnymi projektami obwodnicy były bardzo szczegółowe, ponieważ niezwykle istotną sprawą jest, aby nie pominąć żadnej ważnej dla mieszkańców kwestii. Niejednokrotnie mapy inwentaryzacyjne przekazane projektantowi nie zawierają wszystkich szczegółów, zwłaszcza, kiedy niektóre dawniejsze elementy infrastruktury prowadzone były bez projektów i pozwoleń na budowę.

Według zapewnień inwestorów pierwsze prace – jeżeli nie zaistnieją żadne nieprzewidziane przeszkody – powinny się rozpocząć w terenie już w przyszłym roku.

Ewa Barczyk