Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sprawdź w jakim zawodzie dostaniesz pracę

Główna treść

Sprawdź w jakim zawodzie dostaniesz pracę

Coraz więcej bezrobotnych osób boryka się z problemami dotyczącymi znalezienia pracy. Niektórzy szukają zatrudnienia miesiącami, a nawet latami. Jakie są obecnie najbardziej popularne zawody na rynku pracy? Specjaliści przygotowali Barometr zawodów 2013 zawierający informacje, którzy fachowcy są najczęściej poszukiwani przez pracodawców oraz w jakich zawodach będzie trudno znaleźć pracę w powiecie olkuskim.


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu przedstawił wyniki badania „Barometr zawodów 2013”, który po raz kolejny został opublikowany przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, działające przy Urzędzie Marszałkowskim. Efektem badania jest zestawienie obejmujące: 1) zawody deficytowe, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, 2) zawody zrównoważone, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do zapotrzebowania, 3) zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opiera się na analizie bezrobocia, struktury oferty pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Raport sporządzono w zgodności z zaleceniami wydanymi przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki niemu każdy bezrobotny może rozeznać się w jakich branżach będzie możliwość znalezienia zatrudnienia bez problemu na terenie całego województwa oraz w poszczególnych powiatach. Wyniki badania są również podpowiedzią jakie szkolenia warto zorganizować, by ułatwić znalezienie pracy osobom bezrobotnym na terenie konkretnych powiatów.

Jak wskazuje analiza bezrobocia, w powiecie olkuskim na koniec I półrocza 2013 roku zarejestrowanych było 7082 osób bezrobotnych, z czego 3828 osób stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia wyniosła 15,1%. Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób nie posiadających żadnego zawodu. Dość popularnymi zawodami, na które jest nadal zapotrzebowanie na terenie powiatu olkuskiego są między innymi: kierowcy autobusów, menadżerowie, blacharze samochodowi, graficy komputerowi, listonosze i kurierzy, monterzy elektrycy. Natomiast osoby, które mogą mieć problem ze znalezieniem pracy, ponieważ ich zawody należą do zawodów nadwyżkowych to: pedagodzy, agenci ubezpieczeniowi, fryzjerzy, kosmetyczki, kucharze, farmaceuci, magazynierzy, bibliotekarze, architekci krajobrazu, ekonomiści, prawnicy. Obszerne i szczegółowe zestawienie zawodów, na które w bieżącym roku jest zwiększone, czy też zmniejszone zapotrzebowanie w powiecie olkuskim zostało przedstawione w Barometrze zatrudnień 2013, który znajduje się w poniższym załączniku.

http://www.pup-olkusz.pl/zalaczniki/barometr_2013.pdf