Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Główna treść

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, w terminie od 28.06.2013 roku do 04.11.2013 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na podstawie decyzji nr WOO.5311.3.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Wolbromiu z dnia 21.06.2013 roku z przeznaczeniem zebranych środków na: poprawę warunków rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 8 133,86 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote 86/100) w tym:

– do skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie Domu Kultury w Wolbromiu przy ul. Leśnej 2 w kwocie 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 86/100)

– ze sprzedaży cegiełek wartościowych  w  kwocie 8 085,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej tj. prowizja bankowa zostanie pokryta ze środków własnych.

Środki finansowe pozyskane przez PSOUU Koło w Wolbromiu w ramach w/w przeprowadzonej zbiórki zostaną przeznaczone na poprawę warunków rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Wolbromiu oraz Kierownik WTZ w imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom.