Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sprzęt komputerowy dla szkół z Gminy Wolbrom z programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Główna treść

Sprzęt komputerowy dla szkół z Gminy Wolbrom z programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Gmina Wolbrom zrealizowała program grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wolbrom  poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Uzyskane przez Gminę Wolbrom środki finansowe w wysokości 74 960,00 zł pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem łącznie 27 szt. dla:

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu – 9 szt.,
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie – 9 szt.,
  3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich – 9 szt.