Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco dla OSP Sulisławice

Główna treść

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco dla OSP Sulisławice

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik niejednokrotnie powtarzał, że życie ludzkie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wolbrom są dla niego priorytetem. Dbałość o ten element życia publicznego przejawiał się przede wszystkim wsparciem finansowym dla różnych sił mundurowych. Złożona przez burmistrza pod koniec 2014 roku deklaracja o zakupie co roku nowego samochodu gaśniczego dla jednej jednostki OSP z terenu naszej gminy jest kontynuowana.

Dziewiąty już, fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do jednostki OSP Sulisławice kilka dni temu.
Z nowym nabytkiem i jego nowoczesnym wyposażeniem zapoznał się na miejscu Burmistrz Adam Zielnik, druhowie na czele z Prezesem OSP Zdzisławem Kyziołem oraz mieszkańcy Sulisławic.
Zgodnie z wcześniejszym zpewnieniem burmistrza Adama Zielnika, zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostka OSP w Suisławicach wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco. Jego koszt to 799.992,00 złotych, a więcej niż połowę tej ceny stanowią dotacje: z WFOŚiGW w Krakowie 100.000,00 zł., NFOŚiGW w Warszawie: 260.000,00 zł. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 75.000,00 zł. Resztę, czyli 364.992 zł. pokryła Gmina Wolbrom.

Przypomnijmy.
W 2015 roku marzenia o kupnie fabrycznie nowego samochodu spełniły się w OSP Dłużec. W 2016 roku z nowiutkiego wozu bojowego radowali się druhowie z OSP Zarzecze. Z końcem 2017 r. radość z nowych wozów ogarnęła ochotników z OSP w Porębie Dzierżnej i Gołaczewach. Rekordowym rokiem był 2018, w trakcie którego zakupione zostały aż trzy samochody dla jednostek OSP: z Kąpiel Wielkich, Domaniewic i Wolbromia. Natomiast w 2019 roku w asyście dźwięków syren oraz płonących rac, średni samochód ratowniczo-gaśniczy witali druhowie oraz społeczeństwo Chrząstowic. Tym samym, w ciągu niespełna sześciu lat kierowania Gminą Wolbrom, burmistrz Adam Zielnik dokonał rzeczy niemożliwej za czasów jego poprzedników – do naszych jednostek zakupiono aż 9 zupełnie nowych wozów strażackich!