Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Straż Miejska skontroluje oznakowanie posesji. Będą mandaty?

Główna treść

Straż Miejska skontroluje oznakowanie posesji. Będą mandaty?

Wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców naszej gminy o obowiązku numeracji nieruchomości. Niestety nie do wszystkich dociera, że zaniechanie tego obowiązku może być wręcz tragiczne w skutkach. Straż Miejska już wkrótce rozpocznie kontrolę oznakowania posesji w całej gminie. Nawet 250 zł- na taką karę powinni przygotować się ci, którzy zbagatelizowali sprawę oznakowania swoich nieruchomości numerem porządkowym.

Zgodnie z prawem na każdej posesji powinien być jej numer porządkowy. Tablica z numerem powinna być tak umieszczona, aby była widoczna z drogi (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Bywa tak, że numer umieszczony na posesji jest zakryty bluszczem lub drzewami – co jest niedopuszczalne. Wszystkie kwestie oznakowania posesji regulują prawnie ustawy: ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z późniejszymi poprawkami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń z późniejszymi poprawkami.
Art.64 § 1 k.w. brzmi:
Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Przepisy te wyraźnie mówią że:
– każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną,
– na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości,
– tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy,
– tabliczka informacyjna powinna być umieszczona na głównej ścianie domu.

Przepisy mówią również, że każdy właściciel nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru jest zobowiązany do umieszczenia tabliczki z numerem w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku. Często zdarza się, że budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, a wówczas tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Głównym powodem, dla którego warto o tym obowiązku pamiętać jest nasze bezpieczeństwo. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego czas dojazdu pogotowia, policji czy straży pożarnej wydłuża się. Bywa, że wezwane służby tracą cenne minuty na to by trafić pod właściwy adres. Jest to również duże utrudnienie dla listonoszy czy kurierów.

Różnego rodzaju sytuacje życiowe pokazują, iż naprawdę warto zadbać o czytelne i widoczne oznakowanie nieruchomości, ulic czy dróg dojazdowych do domów. Warto przypomnieć również, że od 1 stycznia 2013r. zgodnie z nowym prawem pocztowym, każdy właściciel nieruchomości musi posiadać skrzynkę pocztową. Obowiązek umieszczania skrzynek pocztowych dotyczy zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

Greta Fałda