Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Straż w Łobzowie ma 90 lat

Główna treść

Straż w Łobzowie ma 90 lat

Szacownego wieku doczekała się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobzowie, która w niedzielę 7. czerwca 2015 roku świętowała swoje 90-lecie nieprzerwanej działalności. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich z okolicznych jednostek. Pod dowództwem zastępcy naczelnika Mirosława Chaberki pod figurą św. Floriana druhowie złożyli wiązankę kwiatów, a w czasie mszy świętej polowej został poświęcony nowy sztandar jednostki.

Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin oraz tych, druhów, którzy już odeszli, a którzy tworzyli tę piękną historię, odprawił ks. Krzysztof Górski. W wygłoszonym kazaniu ksiądz mówił o wielkiej wartości służby strażackiej. Zauważył, że ich służba cieszy się wciąż ogromnym szacunkiem w społeczeństwie. Po mszy kapłan dokonał poświęcenia nowego sztandaru jednostki zakupionego z datków ochotników, społeczeństwa i sponsorów.

O tym, że upływające 90 lat istnienia jednostki było czasem stałego rozwoju drużyny, często wbrew niesprzyjającym okolicznościom, świadczył zarys historii straży w Łobzowie, przedstawiony przez prezesa dh Aleksandra Maślisza. 7 czerwca 1925 roku stał się historycznym dniem dla mieszkańców Łobzowa, kiedy to powołano jednostkę. Jednostka, która wtedy posiadała tylko ręczną sikawką, dzisiaj ma do dyspozycji VW transporter oraz pozyskany w 2014 r. samochód bojowy mercedes. Niedawno wóz bojowy został wyposażony w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Przez wszystkie lata istnienia budynek remizy był nie tylko siedzibą dla straży, ale także ośrodkiem życia kulturalnego. To właśnie tutaj przez wiele lat mieściła się filia Biblioteki Miejskiej w Wolbromiu, przeniesiona we wrześniu 2013 r. do budynku szkoły, tu przez wszystkie te lata do 2013 r. – aż do likwidacji działała świetlica gminna, gdzie dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas, rozwijając swe zainteresowania. Na szczęście, dzięki obecnemu burmistrzowi Adamowi Zielnikowi i radnemu Zdzisławowi Pasichowi świetlica w 2015 r. wznowiła swą działalność i znowu można tu słyszeć gwar dzieci i młodzieży. Dzięki uprzejmości i zrozumieniu ze strony druhów strażaków nie przerwał działalności Zespół Regionalny „Łobzowianie” współdziałający z Kołem Gospodyń Wiejskich odbywając spotkania i próby w pomieszczeniu po bibliotece, gdzie znajduje swoje miejsce Izba Pamięci.
– Nie można dzisiaj, w tak uroczystej i ważnej dla nas chwili, nie wymienić nazwisk tych prezesów, komendantów i naczelników, czy tych członków zarządu straży, którzy nigdy nie żałowali własnego czasu i trudu dla straży, dla służby społeczeństwu.

Pozwolę więc sobie wymienić nazwiska w kolejności ich kadencji:
Prezesi i wiceprezesi:
Walenty Osuch i Jan Myszor,
Jan Paulewicz i Franciszek Sikora,
Franciszek Sikora i Kazimierz Paulewicz,
Franciszek Szostek i Jan Myszor,
Ignacy Myszor i Kazimierz Paulewicz,
Stanisław Myszor,
Stanisław Igielski,
Wawrzyniec Dziubdziela
i aktualnie Aleksander Maślisz.
Druhowie Stanisław Igielski (zm. w 2015 r.) i Wawrzyniec Dziubdziela (zm. w 2007 r.) po zakończeniu swoich kadencji uchwałami walnych zebrań OSP w Łobzowie zostali mianowani prezesami honorowymi.
Komendanci, ich zastępcy i naczelnicy:
Franciszek Szostek,
Kazimierz Paulewicz,
Ludwik Strojny,
Marian Struzik,
Jan Chłosta,
Stanisław Konieczny
Zdzisław Haberka
i obecnie – Roman Haberka.

Nie pomniejszając absolutnie zasług poprzednich pokoleń strażaków, którzy na zawsze zapisali się złotymi zgłoskami w historii Łobzowa, trzeba przede wszystkim docenić rolę tych, którzy obecnie nie żałują trudu i czasu i wiele godzin poświęcili na wykonanie rozmaitych prac. To przede wszystkim obecny zarząd w składzie:
Aleksander Maślisz – prezes,
Roman Haberka – naczelnik i wiceprezes,
Mirosław Chaberka – zastępca naczelnika i sekretarz,
Waldemar Maślisz – skarbnik,
oraz Wit Pielka, Paweł Binkiewicz i Mieczysław Sularz

Jest rzeczą zrozumiałą, że sam zarząd nie byłby w stanie podołać podejmowanym zadaniom. Jest to zasługa wszystkich druhów strażaków, a obecnie w jednostce jest ich 35. Najstarsi stażem ochotnicy to Stanisław Kołodziej (od 1958 r.) i Zdzisław Haberka (od 1961 r.), a najmłodsi, którzy wstąpili do łobzowskiej OSP w 2015r. – to Stanisław Pasich i Adam Zielnik. Mimo zapału i poświęcenia łobzowska straż nie uzyskałaby tego, co ma, bez pomocy i wsparcia sponsorów i mieszkańców Łobzowa, którzy od lat, w każdym roku, dobrowolnymi składkami wspierają jej działalność oraz bez pomocy kolejnych burmistrzów Miasta i Gminy Wolbrom: Jerzego Górnickiego, Krzysztofa Augustowskiego, Jana Łaksy i Adama Zielnika, radnych powiatowych i miejskich: Zdzisława Słomskiego, Zdzisława Skoczynia, Stanisława Maślisza, Elżbiety Struzik i Zdzisława Pasicha oraz posłanki na Sejm, Lidii Gądek. Za to wsparcie i życzliwość należą im się serdeczne podziękowania ze strony strażaków i mieszkańców Łobzowa – mówił prezes jednostki.

W stronę łobzowskiej jednostki popłynęło wiele życzeń zarówno od władz samorządowych jak i strażackich. Prezes Aleksander Maślisz odbierał gratulacje i życzenia dla jednostki od m.in. burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP Jana Łaksy, dyrektora biur poselskich Lidii Gądek, Tomasza Bargieła, mł. bryg. Marcina Maciory z JRG Wolbrom, Rady Sołeckiej z sołtys Leokadią Maślisz a także wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacka Soski, który z podziwem wyrażał się nie tylko o jednostce ale także samym Łobzowie, a w szczególności tętniącej życiem przez cały dzień remizie. Burmistrz nie krył wzruszenia, że przypadł mu zaszczyt w swym rodzinnym Łobzowie świętować tak piękny jubileusz. Chylił czoła przed wszystkimi, którzy tworzyli 90 letnią historię tutejszej straży pożarnej począwszy od druhów założycieli przez wszystkich prezesów, naczelników oraz pozostałych druhów z OSP Łobzów. – W imieniu własnym oraz mieszkańców całej Gminy Wolbrom dziękuję Wam za ciągłą gotowość bojową, zdecydowaną i profesjonalną postawę w działaniu na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, za Wasza bezinteresowną otwartość na potrzeby innych- mówił burmistrz Zielnik.
Jubileusz 90-lecia OSP w Łobzowie zaszczycili swą obecnością ponadto radni gminni na czele z przewodniczącym Dariuszem Gorgoniem i łobzowianinem Zdzisławem Pasichem, radni powiatowi, wielu mieszkańców Łobzowa oraz sąsiednich wsi.

Jubileusz był okazją do wręczenia zasłużonym druhom odznaczeń „Za wysługę lat”. Odznaki z rąk Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, Jana Łaksy otrzymali druhowie:
Marian Trzaska – 50 lat, Waldemar Maślisz- 40 lat, Włodzimierz Piega i Roman Haberka -30 lat, Aleksander Maślisz, Tomasz Haberka i Marek Imiołek -20 lat, Grzegorz Pluta. Mariusz Konopka i Łukasz Duch -10 lat oraz Paweł Binkiewicz – 5 lat.

Część artystyczną uroczystości uświetniła występem Orkiestra Dęta z Sulisławic z jej kapelmistrzem Tadeuszem Mąką. Dzięki różnorodności repertuaru członkowie orkiestry dali prawdziwy popis swojego talentu. Zachwyt widzów wzbudziły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łobzowie. Zarówno maluszki z kl. „0” i I, za poleczkę, taniec murzyński i pokaz mody ekologicznej jak i nieco starsze (kl. IV – VI) za taniec toka-toka i cza-cza zostały nagrodzone gromkimi brawami. Zasługa w tym kierujących nimi nauczycielek: Joanny Sikory, Reginy Pandel i Beaty Widachy oraz rodziców. Ponieważ to był jubileusz strażacki, nie mogło się obyć bez piosenek dedykowanych właśnie bohaterom tej uroczystości, a wykonywanych przez Zespół Regionalny „Łobzowianie” prowadzony od 28 lat przez Henrykę Rogal. Zarówno te piosenki, jak i inne o charakterze satyrycznym, bardzo podobały się publiczności. Najmłodsze, trzecie już pokolenie, znakomicie odświeżyło skład zespołu. Jak zwykle prawdziwą furorę zrobiły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, którego kierownikiem i choreografem jest Agnieszka Gołembiowska-Karoń. Tancerze prezentowali tańce polskie i innych narodów prezentując m.in: taniec rosyjski „Korowód wiosenny”, taniec rumuński „Brasovenca” w wykonaniu młodszej grupy tancerzy, taniec włoski „Tarantella”, Polkę marynarską oraz walc Paryski sen a także piosenkę włoską L’Italiano i macedońską „ Makedonsko Devojce”. W dalszej części programu strażacy wolbromskiej JRG pod dowództwem mł. bryg. Marcina Maciory dali pokaz ratownictwa technicznego, podczas którego publiczność obejrzała z bliska sposób rozcinania karoserii samochodu po wypadku i wydobywanie z jej wnętrza uwięzionego, rannego kierowcę. Kilkugodzinną imprezę plenerową, której towarzyszyła piękna pogoda i świąteczny, piknikowy nastój zakończyła udana zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych.

Powiązana galeria