Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Strażacy z Jeżówki mają nowy samochód

Główna treść

Strażacy z Jeżówki mają nowy samochód

W trosce o stałe podnoszenie jakości wyposażenia lokalnych ochotniczych straży pożarnych burmistrz Jan Łaksa zadbał ostatnio o zakup nowego samochodu, który będzie służył strażakom z Jeżówki. 9-osobowy Renauld Trafic został wczoraj uroczyście poświęcony i przekazany ochotnikom.

W uroczystym spotkaniu przy remizie OSP w Jeżówce, które rozpoczęła msza św. polowa w intencji strażaków, uczestniczyło 16 delegacji z pocztami sztandarowymi okolicznych OSP. Na zaproszenie druhów z Jeżówki w uroczystości udział wzięli również minister pracy i polityki społecznej  Władysław Kosiniak–Kamysz oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Józef Kała, wolbromscy radni – na czele z przewodniczącym RM Włodzimierzem Żurkiem oraz radnym powiatowym Zdzisławem Skoczyniem  oraz liczna reprezentacja społeczności lokalnej, wśród której znalazł się oczywiście wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska.

Przekazując prezesowi jednostki Józefowi Łyskowi nowy samochód burmistrz Jan Łaksa życzył strażakom bezpiecznej i owocnej służby na rzecz społeczeństwa. Przypomniał, że druhowie z OSP nie tylko sprawnie wspomagają zawodowców w gaszeniu pożarów, ale zawsze można na nich liczyć w różnych innych sytuacjach kryzysowych, kiedy nie bacząc na niebezpieczeństwo ratują ludzi i ich mienie. Ciepłe słowa kierowali do strażaków także pozostali goście.

Uroczystość w Jeżówce została również  wykorzystana do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się rolnikom.  Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wręczone wyróżnionym przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Miłe plenerowe spotkanie zostało zakończone programem artystycznym, przygotowanym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżówce, których widzowie nagrodzili gromkimi brawami.

Ewa Barczyk