Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Strażacy zapraszają do zwiedzania strażnic w czasie ferii

Główna treść

Strażacy zapraszają do zwiedzania strażnic w czasie ferii

Z myślą o dzieciach pozostających w okresie ferii zimowych w domach, przebywających na półkoloniach, jak i korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku Komenda Państwowej Straży Pożarnej informuje, iż w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2014” istnieje możliwość zwiedzania jednostek ratowniczo – gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu.

W trakcie zwiedzania, poza możliwością zapoznania się ze sprzętem wraz z omówieniem jego wykorzystania, strażacy udzielą informacji nt. podejmowanych przez PSP działań ratowniczych, szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy opowiedzą również o ich codziennej służbie oraz trudach walki z żywiołami.

Zaproszenie skierowane jest do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz  z opiekunem. Zwiedzanie strażnic PSP odbywać się może po wcześniejszym ustaleniu godziny i terminu z dowódcami poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Chętnych do skorzystania z naszej w/w oferty prosi się o kontakt z Dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu pod numerami telefonów –  32 641 40 08 – JRG Olkusz oraz 32 647 25 70 – JRG Wolbrom.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje również, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia organizacji wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje możliwość sprawdzenia, czy organizator zgłosił organizację wypoczynku kuratorowi oświaty, a tym samym czy obiekt ten jest bezpieczny.

Jeśli będziecie Państwo chcieli to sprawdzić należy skorzystać ze strony: http://wypoczynek.men.gov.pl/ i otworzyć zakładkę – Baza wypoczynku.

Zastrzeżenia do organizatora wypoczynku z powodu braku zapewnienia właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można zgłaszać do Kuratorium Oświaty w Krakowie pod niżej wymienione numery:
Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921413 lub 12 392 1416 dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego, a także Miasta Krakowa.
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie obsługują telefony w godzinach urzędowania:
poniedziałek od 9.00 do 17.00,
wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.
Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną na niżej podane adresy:
wieslawa.latka@kuratorium.krakow.pl
katarzyna.slusarczyk@kuratorium.krakow.pl

Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu
st. kpt. mgr Tomasz Mucha