Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sukces egzaminacyjny uczniów Szkoły Podstawowej w Dłużcu

Główna treść

Sukces egzaminacyjny uczniów Szkoły Podstawowej w Dłużcu

Rok szkolny 2018/2019 był rokiem pełnym wyzwań, wyzwań zupełnie nowych, wśród których dominowało przygotowanie naszych uczniów do dwóch różnych egzaminów. Mamy tutaj na myśli egzamin gimnazjalny oraz przeprowadzany po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty. Bardzo milo nam poinformować, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu wykazali się niezwykła pracowitością i wspólnie osiągnęli bardzo duży sukces egzaminacyjny.

O tym, że nasi gimnazjaliści piszą dobrze swoje egzaminy świadczy nie tylko tegoroczne II miejsce w gminie z historii i III miejsce w gminie z języka polskiego, ale przede wszystkim dodatni wskaźnik EWD klasyfikujący naszą szkołę jako szkołę sukcesu.
Ale tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na sukces naszych ósmoklasistów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki z każdej części egzaminu:
Język polski- średnia 78%- I miejsce w Gminie Wolbrom, II miejsce w powiecie olkuskim
Matematyka- średnia 61%- I miejsce w Gminie Wolbrom
Język angielski- średnia 69%- I miejsce w Gminie Wolbrom.
Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy sukcesów w szkołach średnich, do których jak wiemy dostali się bez problemu.
Gratulujemy również nauczycielom: pani mgr inż. Annie Świerczek- Mól, pani Anecie Osmędzie, pani Dominice Marchaj i pani Urszuli Latacz, bez zaangażowania których ten sukces nie byłby możliwy.
Atmosfera, odpowiednie metody nauczania, dobry kontakt miedzy uczniem a nauczycielem, świetnie wyposażone sale lekcyjne, współpraca, uśmiech, zaangażowanie, pasja… to wszystko oferuje swoim uczniom Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu.

Urszula Latacz