Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sukces młodych poetów z ZSP w Kąpielach Wielkich

Główna treść

Sukces młodych poetów z ZSP w Kąpielach Wielkich

Poezja uczy myślenia abstrakcyjnego, metaforycznego. Skłania do refleksji, uważniejszego spojrzenia na otaczający nas świat a także siebie, zatrzymania się choć na chwilę. Wymaga od nas uwagi, otwartości i empatii. Pozwala widzieć i rozumieć więcej. Równocześnie pozostaje niezwykle osobistym wyznaniem.

Próby napisania własnych wierszy podjęli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich: Michał Pacia z klasy IV i Kacper Piwowarczyk z klasy VI, biorąc udział w II Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Anny Piątek dla klas IV-VI, pt. „Słowa pełne wspomnień”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji, rozwijanie u uczniów talentów pisarskich, wyczulenie na piękno języka polskiego i słowo poetyckie. O randze konkursu świadczy patronat Kuratora Oświaty w Krakowie, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Starosty Olkuskiego a także udział w jury znakomitej aktorki Anny Dymnej, poety, laureata wielu ogólnopolskich konkursów Łukasza Jarosza oraz pisarza i historyka Olgierda Dziechciarza.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce 24 marca 2017 roku w Olkuszu. Niezmiernie cieszy nas wyróżnienie, które otrzymał Kacper Piwowarczyk, za swój wiersz pt. „Wspomnienie w słowach zamknięte”.
Drugie wyróżnienie w konkursie poetyckim zdobyte z rzędu przez uczniów naszej szkoły – i to na szczeblu powiatowym – pokazuje, że warto wierzyć we własne możliwości i próbować swoich sił w różnych dziedzinach. Nigdy nie wiadomo bowiem, gdzie może drzemać ukryty talent.
Obu młodym poetom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby obcowanie z poezją dawało im wiele satysfakcji.

Anna Starostecka