Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sukcesy recytatorskie ucznia ZS w Gołaczewach

Główna treść

Sukcesy recytatorskie ucznia ZS w Gołaczewach

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 sprzyja podsumowaniu pracy szkoły i sukcesów jej wychowanków. Uczniem, który wyróżnił się najwyższymi wynikami w konkursach recytatorskich jest Oskar Barczyk z I klasy gimnazjum ZS w Gołaczewach.

Oskar brał udział w wielu organizowanych konkursach recytatorskich, natomiast znaczące sukcesy odniósł :
– w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Mistrz Pięknego Czytania” organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu – III miejsce
– w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja Cypriana Kamila Norwida” organizowanym przez Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu – III miejsce
– w Powiatowym Konkursie Recytatorskim dla szkół podstawowych i gimnazjów 2014 – II miejsce
Oskar swoimi interpretacjami utworów poetyckich na najwyższym poziomie, udowadnia swój talent, wrażliwość poetycką i zrozumienie niełatwej przecież twórczości literackiej. Uczeń zachwyca Jury odpowiednim doborem tekstu i recytacją, którą wyróżnia ważne przesłanie.
Konkursy recytatorskie, których od wielu lat jest uczestnikiem Oskar, uwrażliwiają na piękno literatury, popularyzują poezję i prozę wśród uczniów oraz rozwijają uzdolnienia twórcze i doskonalą umiejętności recytatorskie. Ważną ich funkcją jest także pokazanie młodym ludziom innego spojrzenia na świat, dającego powody do przemyśleń.
Oskar Barczyk zdobytymi nagrodami godnie reprezentuje naszą szkołę – Zespół Szkół w Gołaczewach. Cieszymy się z jego sukcesów i życzymy kolejnych zwycięstw.

Opiekun: Izabela Pieczyrak


 „Odnajdujemy w poezji coś z prawdy własnego serca.”