Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Susza rolnicza na terenie Gminy Wolbrom

Główna treść

Susza rolnicza na terenie Gminy Wolbrom

Dane z dnia 7.08.2019 roku ze strony internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego „MONITORING SUSZY ROLNICZEJ”

Zagrożenie suszą rolniczą NA TERENIE GMINY WOLBROM wystąpiło w 08 okresie raportowania na glebach:

 • Kategorii I – zboża ozime, zboża jare, kukurydza na kiszonkę i ziarno, ziemniak, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
 • Kategorii II – zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
 • Kategorii III – krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, rolnicy z terenu gminy Wolbrom u których w/w uprawy rosnące na glebach wymienionych kategorii, ucierpiały na skutek suszy, mogą wystąpić z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych suszą.
Komunikat Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).
Największy deficyt wody w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.
Suszę rolnicza notowana jest na terenie wszystkich województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubelskiego,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko – mazurskiego,
 • Małopolskiego.

Zagrożenie suszą na poziomie gminy WOLBROM (Rok: 2019)