Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Świetlica wiejska dla Brzozówki coraz bliżej

Główna treść

Świetlica wiejska dla Brzozówki coraz bliżej

Burmistrz Adam Zielnik ma bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Brzozówki. Rozpoczęte jeszcze w 2022 roku starania w znalezieniu wykonawcy zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” znajdą wreszcie szczęśliwy finał. Do kolejnego przetargu ogłoszonego dn. 22.01.24 r. przystąpiło aż 12 oferentów, których propozycje cenowe wyniosły od 1.180.800,00 zł do 2.032.867,85 zł.

Zamawiający – Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła kwotę: 1.193.952,30 zł/brutto.

Po wyłonieniu w procedurze przetargowej wykonawcy, a następnie podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 300 dni na realizację tego zadania.

Przedmiot zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” obejmuje:

rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, energii elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji grawitacyjnej) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 4203 w m. Wolbrom. Budynek, niepodpiwniczony posiada jedną kondygnację nadziemną. Całość przykryta dachem dwuspadowym, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym.