Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Główna treść

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

System obsługi wsparci to platforma dzięki, której Osoby z Niepełnosprawnościami i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. Dzięki niemu następuje sprawna weryfikacja wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań oraz badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.Korzystając z systemu SOW wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet o 800 zł na pokrycie kosztów kształcenia, założenia podpisu elektronicznego czy też dojazd do miejsca jego pozyskania. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr infolinii 800 889 777 lub w Oddziale Małopolskim PFRON, ul Na Zajeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411 lub 12 31 21 416 oraz na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl