Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „SZACUN!” DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WOLBROMIU

Główna treść

„SZACUN!” DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WOLBROMIU

199 169,00 złotych dla uczniów klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu na bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii oraz na Węgry, w ramach realizacji projektu „Szacun!”.

Przedsięwzięcie prowadzone będzie w terminie od 2.09. 2019 do 1.09.2020 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, nowej inicjatywy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek, który został napisany podczas ferii zimowych, otrzymał 92 punkty na 105 możliwych i uzyskał dofinansowanie w wysokości 199 169,00 złotych. Inspiracją do działania był Artykuł 29 Konwencji Praw Dziecka, z którego wynikają główne cele projektu:

  • rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów i zdolności dziecka,
  • rozwijanie w dziecku szacunku do praw człowieka,
  • rozwijanie szacunku do jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i innych kultur,
  • rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.

Głównym celem projektu „Szacun!” jest kształtowanie w uczniu szacunku do rodziców, innych kultur oraz środowiska, poprzez szeroko zakrojone akcje społeczne i ekologiczne, które zaangażują rodziny, jak również społeczność szkolną i lokalną. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom włączy się w działania ekologiczne, wspierając m.in. Akcję Sprzątania Świata, zapewniając rośliny do akcji sadzenia drzew i kwiatów. Ponadto prowadzone będą bezpłatne zajęcia z języka angielskiego z naciskiem na komunikację oraz przygotowanie kulturowe przed wyjazdem na mobilność.

Chcielibyśmy, aby dzięki naszym działaniom wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców miasta, a także aby młodzi ludzie odnaleźli zagubione wartości, uświadomili sobie i innym, że warto uśmiechnąć się do drugiego człowieka, powiedzieć mu miłe słowo, przesłać ciepłe spojrzenie. Będą dzielić się pozytywną energią., bo jak twierdziła Matka Teresa z Kalkuty „życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie”.

W ramach projektu odbędą się dwa zagraniczne wyjazdy 40 uczniów klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu zgodnie z kryteriami Regulaminu Rekrutacji. Młodzież będzie miała możliwość wyjechać na tydzień na Węgry, do Domászék (partnerska miejscowość Wolbromia) oraz do Kordoby w Hiszpanii (nowy partner zagraniczny szkoły, poznany podczas mobilności nauczycielki języka polskiego, Małgorzaty Krężel, w ramach projektu Erasmus +).

Podczas mobilności na Węgrzech i Hiszpanii uczniowie będą realizować szereg projektów i akcji związanych z szacunkiem i ekologią, przeprowadzą wiele obserwacji, eksperymentów w szkole i w terenie, czego efektem finalnym będą: ulotki, broszury, prezentacje, fotografie czy gadżety z surowców wtórnych.

Celem wyjazdów zagranicznych uczniów będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów czyli budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wzmocnienia współpracy z zagranicznymi partnerami naszej szkoły.

Koordynatorka Jolanta Haberka