Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szanowny Mieszkańcu! Wypełnij ankietę inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków w Gminie Wolbrom

Główna treść

Szanowny Mieszkańcu! Wypełnij ankietę inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków w Gminie Wolbrom

Realizując obowiązki wynikające z zapisów rodziału 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz w celu aktualizacji „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom oraz gminny Ekodoradca zwraca się do Mieszkańców Gminy Wolbrom o wypełnianie danych do załączonej ANKIETY.Ankieta kierowana jest do właścicieli, współwłaścicieli oraz  innych podmiotów władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie Gminy Wolbrom.

– ANKIETA (kliknij)
– Pismo do Mieszkańców (kliknij)

Pomocą w wypełnieniu ankiety, służyć będą ANKIETERZY, posiadający identyfikatory UMiG Wolbrom, a w poszczególnych sołectwach ankiety będą zbierali sołtysi lub osoby przez nich polecone.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do pok. 202 lub 107, Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach czy też przekazywane podmiotom trzecim.