Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szansa dla absolwentów kierunków humanistycznych

Główna treść

Szansa dla absolwentów kierunków humanistycznych

Stowarzyszenie WIOSNA zaprasza do udziału w projekcie ABSOLWENT IDZIE DO PRACY absolwentów kierunków humanistycznych z terenu 16 małopolskich powiatów: w tym powiatu olkuskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową absolwentów kierunków humanistycznych z terenu Małopolski oraz poprawę dostępu do zatrudnienia w tym regionie.
Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego wśród osób posiadających wykształcenie humanistyczne powstał kompleksowy program wsparcia, który ma za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również znalezieniu pracy.

Każdy ze 100 uczestników projektu w trakcie jego trwania, może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz w kursach zawodowych, dzięki którym małopolscy absolwenci, będą mieli możliwość samorozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji. Następnym krokiem będzie odbycie trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta.

Formy wsparcia:

• Doradztwo zawodowe (300 godzin doradztwa zawodowego)
• Szkolenia (ponad 260 godzin szkoleń)
• 70 miejsc stażowych na terenie województwa małopolskiego
• 70 stypendiów stażowych
• Pośrednictwo zawodowe po zakończeniu staży
Aby zostać uczestnikiem projektu wypełnij formularz zgłoszeniowy on – line.

Więcej szczegółów: http://www.wiosna.org.pl/main/pl/sec/258.htm

Marzena RogozikManager ds. rekrutacji i organizacji stażu