Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szansa dla przydomowych oczyszczalni

Główna treść

Szansa dla przydomowych oczyszczalni

Jakiś czas temu pisaliśmy o zleceniu przez burmistrza Adama Zielnika naukowcom z Politechniki Krakowskiej przygotowania dwóch wariantów opracowania gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Wolbrom, co będzie podstawą do podejmowania dalszych decyzji w zakresie rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W ostatnich dniach, w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem społecznym, zleceniobiorcy otrzymali kolejne zadanie.

Przypomnijmy w skrócie, że pracownicy naukowi PK mają m.in. ustalić czy na terenie gminy bardziej zasadne będzie dokonanie gruntownej modernizacji istniejącej oczyszczani w Wolbromiu, która docelowo przyjmie wszystkie ścieki z całej gminy, czy też modernizacja oczyszczalni w Wolbromiu w mniejszym zakresie i budowa dodatkowych, mniejszych oczyszczalni w innych miejscowościach.

Bardzo skomplikowana analiza lokalnych warunków (potrzeb i możliwości rozwiązań)  została ostatnio rozszerzona o kolejną koncepcję, w której zostanie uwzględniony zgłaszany przez wielu mieszkańców postulat umożliwienia im budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Co prawda w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowa przydomowych oczyszczalni nie jest dopuszczalna, ale gmina Wolbrom jest w trakcie opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbrom, co poprzedza opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc nowe rozwiązania można jeszcze uwzględnić.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zwłaszcza w specyficznych warunkach zabudowy rozproszonej, może być  rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż kosztowna budowa kanalizacji, która ma większy sens w zabudowie zwartej. Nowoczesne indywidualne oczyszczalnie ścieków to – pod warunkiem zachowania obowiązujących reguł – rozwiązanie wygodne, stosunkowo tanie w eksploatacji (choć dość kosztowne na etapie inwestycyjnym) , ekologiczne i bezpieczne. Dodatkowym atutem tego typu rozwiązań jest możliwość skorzystania z zewnętrznego wsparcia finansowego.

– Jeżeli mieszkańcy chcą takich możliwości – oczywiście jestem otwarty na ułatwienie im tego typu rozwiązań, tym bardziej, że i dla Gminy mogą być one korzystne – twierdzi burmistrz. – Naukowcy przygotowujący dwa warianty  koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Wolbrom, przygotują również trzeci wariant, który w ostatecznym rozrachunku zostanie uwzględniony w planowaniu rozwoju sieci kanalizacyjnej i procesu oczyszczania ścieków w naszej gminie. Wydłuży to nieco okres opracowania koncepcji, ale spowoduje, że będzie bardziej kompleksowa.