Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szansa na staż w DK

Główna treść

Szansa na staż w DK

Dyrekcja Domu Kultury w Wolbromiu informuje, iż oferty placówki znalazły się na listach rankingowych miejsc pracy i staży zawodowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach projektu „Konserwator” – edycja 2014. W związku z powyższym 3.lutego 2014 r. została ogłoszona rekrutacja zainteresowanych ofertą.

Osoby ubiegające się o pracę w ramach projektu zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego do dnia 14.02.2014 r. Szczegóły dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WUP Kraków pod adresem: http://wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator/rusza-rekrutacja-osob-do-projektu-201ekonserwator-2013-program-aktywizacji-zawodowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia201d