Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szanujmy chleb – czyli dożynki w Jeżówce

Główna treść

Szanujmy chleb – czyli dożynki w Jeżówce

Po trzyletniej przerwie rolnicy wolbromskiej gminy obchodzili święto plonów w Jeżówce. W Dożynkach Gminy Wolbrom 28 sierpnia, obok rolników, gospodyń z KGW, druhów OSP, licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz znamienici goście, na czele z Gospodarzem Gminy Wolbrom burmistrzem Adamem Zielnikiem. W gronie przybyłych gości znaleźli się między innymi: komendant powiatowy Policji w Olkuszu – młodszy inspektor dr Jarosław Klich, I zastępca komendanta powiatowego Policji w Olkuszu młodszy inspektor Adam Milanowski, komendant komisariatu Policji w Wolbromiu – komisarz Szymon Stachowicz, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem, radni powiatowi – członek zarządu Piotr Gamrot i radna Agnieszka Gołembiowska-Karoń i proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Jeżówce ks. Władysław Barcicki, społeczny doradca burmistrza Bożena Konieczna.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła tradycyjnie msza św. dziękczynna za zbiory, którą w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jeżówce odprawił proboszcz – ks. Władysław Barcicki. Tuż przed mszą duchowny poświęcił zgromadzone przez świątynią wieńce dożynkowe, symbolizujące tegoroczne plony. Po zakończeniu nabożeństwa, korowód prowadzony przez orkiestrę OSP Sulisławice, przemaszerował na boisko Szkoły Podstawowej, gdzie odbyły się główne uroczystości dożynkowe.

Po odśpiewaniu „Roty”, konferansjer przedstawił uczestnikom uroczystości sylwetki Starostów Dożynek. Zgodnie ze zwyczajem, przekazali oni na ręce burmistrza okazały bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż, jako symbol dobrobytu i sytości, aby dzielił go sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców. Z kolei pszczelarze z Wolbromskiego Koła Pszczelarzy przekazali pożytki pszczele w postaci zestawu miodów oraz świecy z wosku pszczelego.

Starostowie dożynek

Agnieszka Pindera – mężatka, mąż Marcin, córka Hanna i syn Tymoteusz. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Rewizja Finansowa. Od 2014 roku razem z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 85 ha, które specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Mariusz Szymczyk żonaty, żona Edyta, córka Julia i syn Antoni. Wraz z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne w Jeżówce. Głównym profilem jest produkcja roślinna, która prowadzona jest na areale o powierzchni 160 ha. Gospodarstwo rolne stanowią zarówno grunty własne jak i grunty dzierżawione.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik powitał serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystości. Zaznaczył, że choć wiele znamienitych gości dopisało, to jednak z uwagi na bardzo napięty kalendarz imprez dożynkowych, nie wszyscy mogli uczestniczyć osobiście. Złożył ponadto serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczne dożynki. Szczególne słowa skierował do mieszkańców Jeżówki, Komitetu Organizacyjnego na czele z radną Agatą Wójcik. Docenił trud organizacyjny, trud przy dekorowaniu posesji, pracę i piękno wieńców dożynkowych. Dziękował pracownikom miejscowej szkoły, rodzicom i dzieciom, sponsorom, a także pracownikom UMiG i jednostek podległych

Zwracając się do uczestników święta plonów, burmistrz poruszył temat pogarszającej się globalnie sytuacji żywnościowej, spowodowanej między innymi konfliktem wojennym. Wyraził nadzieję, że wstrząs na rynkach światowych przyczyni się do większego szacunku dla żywności. Pomimo wielu trudności – jak wskazywał Adam Zielnik – polscy rolnicy, oraz nasi miejscowi gospodarze, ponownie stanęli na wysokości zadania. – Mamy chleb na stołach, mamy co jeść. Nie ma powodów, aby wzorem naszych przodków obawiać się tzw. przednówku – mówił. – Na szczęście poradziliśmy sobie jako kraj! Polscy rolnicy, jak i nasi miejscowi gospodarze, ponownie stanęli na wysokości zadania! Jesteśmy zaprawieni w bojach, a nasza historia zahartowała nas, by sobie radzić między innym z tego typu sytuacjami. Jestem głęboko przekonany, że polski rolnik swą pracowitością, zaradnością, przedsiębiorczością, odpowiedzialnością i dalekowzrocznością bezpiecznie przejdzie przez te obecnie wzburzone wody kryzysu żywnościowego.

(…) Ten chleb, który tutaj leży – jest takim symbolem, bo chyba nie na darmo na świecie wydarzyło się to, co się wydarzyło. Ten wstrząs był chyba naszemu gatunkowi potrzebny, bo jak widać „homo sapiens” nie jest do końca „sapiens”, zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak żywność. Serce pękało, gdy się widziało: chleb wyrzucany do śmieci, kubły pełne napoczętego chleba, czy gdzieś tam promowane „nowatorskie rozwiązania”, polegające na spalaniu zboża w celach opałowych!

Wstrząs, z jakim mamy teraz do czynienia, powinien spowodować otrzeźwienie populacji, nawet w skali globalnej. Żeby ludzie zaczęli wartościować według odpowiednich kryteriów, żeby było wiadomo, co tak naprawdę jest ważne, a co tylko dodatkiem do życia. Bez smartfonów, bez kamer, samochodów, sobie poradzimy, jednak bez tego chleba na stole, jako gatunek, nie przetrwamy!

Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że pomimo tych trudnych sytuacji udało nam się całkiem dobrze przeprowadzić zbiory. Mamy chleb na stołach, mamy co jeść. Nie mamy powodów, aby wzorem naszych przodków obawiać się tzw. przednówku. Świętujmy więc, bawmy się do białego rana. Po tak długim czasie i takim stresie, jakim niesie codzienność warto jest od czasu do czasu się po prostu wyluzować – zachęcał Gospodarz Dożynek Adam Zielnik.

Ciepłe słowa do rolników z gminy Wolbrom skierowali w przekazanych listach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz Łukasz Kmita – wojewoda małopolski. Listy odczytali: przedstawiciel Biura Ministra Infrastruktury Piotr Skruch, radny Rady Miejskiej w Wolbromiu Radosław Kuś reprezentujący tego dnia wicemarszałka oraz konferansjer, który odczytał list od wojewody. Słowa szacunku dla rolników i ich ciężkiej pracy skierował także przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej Żurek.

Po oficjalnych wystąpieniach burmistrz zaprosił do pomocy w krojeniu bochnów chleba: komendanta KPP Olkusz Jarosława Klicha, radną Rady Miejskiej Agatę Wójcik oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomieja Żurka, po czym wspólnie z nimi, a także Starostami Dożynek, częstował chlebem publiczność.

Galeria zdjęć- część obrzędowa

Znaczącym punktem uroczystości dożynkowych były ceremonie wręczenia nagród za pokazy wieńców oraz organizowane konkursy.

Każdy spośród 20 prezentowanych wieńców dożynkowych był piękny, ale ten najładniejszy wybrała publiczność. Tytuł Wieniec Publiczności zdobyła praca KGW z Jeżówki, która uzyskała największą ilość 55 głosów, spośród aż 506 oddanych na wszystkie wieńce. Głosowanie cieszyło się sporym powodzeniem z uwagi na nagrodę, jaką przygotowano dla głosujących. Osoba, której kupon został wylosowany przez jedną z dziewczynek, otrzymała sprzęt AGD ufundowany przez radną Agatę Wójcik. Wieniec Publiczności Adam Zielnik nagrodził pucharem, a wszystkie pozostałe dyplomami oraz bonami wartościowymi. Nagrody na ręce przewodniczących poszczególnych KGW przygotowała także prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wolbromiu Lidia Musiał.

W pokazie można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki, wyplecione przez panie z KGW: Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Jeżówka, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki,, Lgota Wolbromska, Łobzów, Miechówka, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Strzegowa, Sulisławice, Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Sulisławice, Wierzchowisko, Załęże, Zarzecze i Zasępiec.

Galeria zdjęć- wieńce dożynkowe

Inną ważną ceremonią tego dnia było wręczenie nagród w konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wolbrom”, organizowanym przez UMiG, przy udziale firmy „Ogrodnictwo Domaniewice”. Burmistrz Adam Zielnik, wraz z przedstawicielami komisji, wręczyli właścicielom ogrodów nagrody rzeczowe i dyplomy, a zwycięzcom także puchary. Spośród 11. zgłoszonych do konkursu ogrodów, komisja za najpiękniejszy uznała ogród Państwa Ewy i Roberta Bąchorów z Chrząstowic (nagroda grill elektryczny). Drugie miejsce przypadło ogrodowi Państwa Marzeny i Adama Gamratów z Gołaczew (nagroda leżak bujany). Trzecie miejsce zdobył ogród Państwa Krystyny i Henryka Ratusznych z Poręby Górnej (nagroda taczki i fotel-huśtawka). Ponadto, komisja złożona z przedstawicieli organizatorów w składzie: przewodniczący: Bartłomiej Mól – Ogrodnictwo Domaniewice, członkowie: Aneta Perek, Kamil Galon i Piotr Biernacki z UMiG Wolbrom, postanowiła przyznać nagrodę specjalną za „Ogród przyjazny pszczołom”, która przypadła ogrodowi Pani Jolanty Kałwy z Jeżówki (nagroda grill gazowy).

Niemniej pięknymi ogrodami mogli się poszczyć pozostali uczestnicy konkursu: Wojciech, Adriana Kuś z Gołaczew, Beata Budzowska z Gołaczew, Anna, Rafał Ciempka z Zarzecza, Alina Pacia z Chrząstowic, Renata Januszek z Chrząstowic, Agnieszka Kordal, Zofia Inglot z Chrząstowic i Marta Olszańska również z Chrząstowic. Nagrodą za uczestnictwo był zestaw narzędzi ogrodowych firmy Fiskars.

Wiele emocji towarzyszyło rozstrzygnięciu kolejnego konkursu, jakim był wybór „Najpiękniejszej dekoracji dożynkowej przy posesji” (Galeria zdjęć witaczy dożynkowych)– konkursu zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Dożynek Sołectwa Jeżówka. Wzięło w nim udział 31. posesji. Komisja miała nie łatwe zadanie, aby wybrać najciekawszą, oryginalną dekorację, bo wszyscy mieszkańcy Jeżówki wykazali się ogromną kreatywnością. Najpiękniejsze dekoracje burmistrz uhonorował nagrodami rzeczowymi, pucharami i dyplomami.

Komisja w składzie: radna Agata Wójcik, Iwona Żelazny – sołtys wsi Jeżówka, Leokadia Maślisz – sołtys wsi Łobzów, ogłosiła werdykt:

miejsce I – Państwo Grządziel (nagroda grill elektryczny) – foto dekoracji

miejsce II – Adam i Beata Rams (blender/mikser) – foto dekoracji

miejsce III – Aleksandra i Artur Nowak (myjka Kärcher) – foto dekoracji

wyróżnienie I – Anna i Grzegorz Rams (sprzęt AGD) – foto dekoracji

wyróżnienie II – Janusz i Dorota Błaut (sprzęt AGD) – foto dekoracji

wyróżnienie III – Edyta i Mariusz Szymczk (sprzęt AGD) – foto dekoracji

nagroda specjalna – Bożena i Leszek Błasik (stolik z motywem folkowym) – foto dekoracji

W trakcie trwania imprezy, przy namiocie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, odbyły się konkursy dla dzieci pod hasłem: „Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – wszystkim to służy”,

„Rolnik śpi a w polu rośnie – co rośnie?”. Atrakcyjne nagrody dla uczestników ufundował firma FIBER – Wolbrom, a także Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu.

Galeria zdjęć z części – konkursy i nagrody

Występy artystyczne

Jak przystało na dożynkową imprezę plenerową nie zabrakło rozrywki. Główne części uroczystości przeplatane były występami artystycznymi. W czasie ceremonii krojenia i rozdawania chleba o ludowe przyśpiewki zatroszczyły się członkinie zespołu śpiewaczego z KGW Jeżówka i KGW Chrząstowice. Zebrani mogli też podziwiać 15-minutowy pokaz w wykonaniu grupy zawodników UKS JUDO Wolbrom.

Najbardziej kolorowo i tanecznie było podczas występów niezawodnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”. 30-osobowa grupa tancerzy, prowadzona przez instruktorkę Agnieszkę Gołembiowską-Karoń, zaprezentowała się w tańcach: polonez staropolski, kujawiak z oberkiem, tańcu śląskim i tańcach regionu krakowskiego.

Godziny wieczorne zarezerwowane zostały tradycyjnie na wspólną zabawę. Drobny deszczyk, który pojawił się podczas występów estradowych, nie mógł w niej przeszkodzić. Przybyła dość licznie do Jeżówki publiczność bawiła się doskonale. Najpierw w gorące rytmy disco polo wprowadził zespół „Diadem”, następnie bawiono się przy muzyce zespołu „Folk Lady”. Do tańca rozgrzewał także koncert zespołu „Toporki”, a radosne święto zakończyła – równie udana zabawa taneczna w kroplach deszczu – w rytmach muzyki zespołu „SELECT”.

Galeria zdjęć z części artystycznej

Sponsorzy Dożynek Gminnych- JEŻÓWKA 2022:

1. INTERKONEKT Paweł Barczyk Tomasz Furman spółka jawna -Wolbrom,

2. Małopolska Izba Rolnicza

3. F.U.H. EKO- INSTAL Kowalczewski Mariusz – Jeżówka

4. P.T.H.U. „LUKPOL” Łukasz Szlufik Maszyny i ciągniki rolnicze – Daleszyce

5. Outline Computers Tomasz Płaszczyk

6. Piekarnia- Marek Purzycki

7. FHU PAWBUD Paweł Łysek

8. Rada Sołecka

9. KGW Jeżówka

10. Sołtys wsi Jeżówka – Iwona Żelazny

11. Radna Rady Miejskiej w Wolbromiu – Agata Wójcik

12. Gospodarstwo Rolno- Warzywne MAKROL Dariusz Makowski – Jeżówka

13. Gospodarstwo rolne – Edyta Szymczyk

14. Skup Zboża – Mariusz Szymczyk

15. Gospodarstwo rolne – Lesław i Jolanta Stojek

16. Gospodarstwo rolne – Robert i Dorota Stojek

17. Gospodarstwo rolne – Kamila i Mariusz Kotnis

18. Patryk Kotnis

19. Gospodarstwo rolne –Agnieszka i Marcin Pindera

20. Adam i Beata Rams

21. Tomasz Gajewski

22. Gospodarstwo rolne – Barbara i Sylwester Dziubdziela

Wystawcy:

1. Koło Pszczelarskie Wolbrom

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Wolbrom

3. Koło Łowieckie „SOKÓŁ” Prezes Jerzy Janik Wolbrom

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olkuszu ul. Bylicy 1,

5. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Olkuszu

6. P.T.H.U. „LUKPOL AGRO” – Ciągniki i maszyny rolnicze, Strzeżów

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu

8. Małopolska Izba Rolnicza