Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szkoła Rozwoju EKOMARKA zaprasza

Główna treść

Szkoła Rozwoju EKOMARKA zaprasza

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Pustynne Centrum Informacji w Kluczach mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osoby prywatne – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Klucze, Wolbrom, Ogrodzieniec, Łazy, Pilica, Dąbrowa Górnicza i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000: Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

·         odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe;

·         określania wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru Natura 2000;

·         metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna;

·         wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych;

·         budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

W ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA odbędą się trzy spotkania
w następujących terminach:

23-24.9.2015 r. – Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności

14-15.10.2015 r. – Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych

4-6.11.2015 r. – Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w trzech spotkaniach. Warsztaty będą się odbywać w  Urzędzie Gminy Klucze – Pustynne Centrum Informacji (ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze). Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne), obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

W celu zgłoszenia udziału w Szkole Rozwoju EKOMARKA należy przesłaćformularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów:

– drogą elektroniczną: e-mail: wojciechfundacja@gmail.com

– faksem: 12 631 57 30

– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków

Więcej informacji można uzyskać pod nr 12 631 57 31 lub 691 925 100

Formularze dostępne są na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole”.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu dostępnego na stronie www.natura2000.fwie.pl. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo.