Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szkolenia terenowe dla sprzedawców alkoholu „Odpowiedzialny sprzedawca”

Główna treść

Szkolenia terenowe dla sprzedawców alkoholu „Odpowiedzialny sprzedawca”

Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolbromiu na terenie Gminy Wolbrom w terminie od 26 lipca do 31 sierpnia br. realizowane będzie szkolenie terenowe dla sprzedawców alkoholu „Odpowiedzialny sprzedawca” w punktach sprzedaży alkoholu.

Realizatorem szkolenia będzie Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS POLSKA – trener Artur Byczek.

Szkolenie jest bezpłatne i stanowi możliwość podniesienia wiedzy i świadomości Państwa w zakresie regulacji prawnych rozwiązywania problemów z jakimi spotykacie się Państwo na co dzień w swojej pracy.

Szkolenie jest częścią Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, behawioralnych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/542/2023 z dnia 29.03.2023r.

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu są kluczowe dla zapewnienia, że sprzedaż alkoholu odbywa się w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem i z korzyścią dla społeczeństwa.