Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szkolenie e-learningowe pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”

Główna treść

Szkolenie e-learningowe pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką kreowania marki lokalnej.

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021. Szkolenie odbędzie się w terminie 15.02 – 05.03.2021r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie ma na celu:

  • Dostarczenie wiedzy z zakresu budowania marki lokalnej w kontekście marketingu terytorialnego.
  • Przedstawienie etapów budowania marki, metod, zasad i narzędzi, które warto wykorzystać w pracy nad marką.
  • Prezentację przykładów i dobrych praktyk dotyczących budowania marki w Polsce i Unii Europejskiej.
  • Inspirację do podejmowania działań na rzecz promocji regionów, miejsc i produktów pod wspólną marką lokalną.
  • Motywowanie do poszukiwania marek lokalnych i produktów wokół siebie.

Szkolenie składa się z trzech modułów edukacyjnych:

  1. Odkrywanie wartości miejsca pod kątem budowania marki lokalnej;
  2. Wypracowanie zasad funkcjonowania pod marką lokalną;
  3. Wdrażanie marki lokalnej – budowanie współpracy markowych produktów, dobre przykłady.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w terminie 27.01 – 09.02.2021 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać wyłącznie mailem (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego – co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy, że uruchamiane kolejnych szkoleń opracowanych w ramach ww. operacji z PO KSOW 2020-2021 planowane jest w następujących terminach:

  • Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich – 08-26.03.2021 r.
  • Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich – 29.03-23.04.2021 r.

Osoby do kontaktu:

• w sprawach merytorycznych:
Klaudia Kieljan – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 12 424 05 13, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
Michał Wnęk – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 12 424 05 25, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Maria Szaszkiewicz – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego,
tel. 12 424 05 54, e-mail: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw,
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!