Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Szymon Łukasik laureatem I miejsca Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjalistów

Główna treść

Szymon Łukasik laureatem I miejsca Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjalistów

30 marca w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla Gimnazjalistów. Zostali na nie zaproszeni laureaci i finaliści tego konkursu wraz z opiekunami naukowymi. Tytuł laureata i I miejsce w Małopolskim Konkursie Fizycznym dla Gimnazjalistów zdobył Szymon Łukasik z klasy III b Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu, który był jedynym uczestnikiem finału z powiatu olkuskiego.

Do zdobycia najwyższego tytułu Szymon przygotowywał się starannie od pierwszej klasy gimnazjum, pod kierunkiem nauczycielki fizyki – Ireny Smoter. Rozwiązywał wiele zadań i problemów o podwyższonym stopniu trudności, wykraczających poza podstawę programową dla III etapu kształcenia.
Laureatom, finalistom i nauczycielom gratulacje złożyli goście specjalni tej uroczystości: Małopolska Wicekurator Oświaty – pani Halina Cimer, dyrektor Instytutu Fizyki UJ – prof. Roman Płaneta, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddziału Krakowskiego – prof. dr hab. Józef Spałek oraz prodziekan ds. studiów WFAiIS – dr hab. Grzegorz Michałek. Uroczystość rozpoczął zastępca dyrektora IF ds. dydaktycznych – dr hab. Paweł Góra, który wygłosił wykład „O Marianie Smoluchowskim, górach i fizyce”. Następnie Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu z Fizyki – pani Małgorzata Marecik poinformowała zebranych, że w etapie szkolnym uczestniczyło 1399 uczniów z 210 szkół. W etapie wojewódzkim spotkało się 77 najlepszych młodych fizyków, więc tym bardziej cieszy fakt, że Szymon zaprezentował swoja wiedzę i umiejętności
na wysokim poziomie, uzyskując wynik 98% i zdobywając zaszczytne I miejsce i tytuł laureata.
Oprócz cennych nagród rzeczowych Szymon uzyskuje na świadectwie celującą ocenę z fizyki, a także zgodnie z rozporządzeniem MEN jest zwolniony z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i otrzymuje z niej najwyższy wynik. Dodatkowo jest w gronie tych uczniów, którzy mają możliwość przyjęcia w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów
Irena Smoter