Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Tarcza Antykryzysowa – Ważne informacje ZUS

Główna treść

Tarcza Antykryzysowa – Ważne informacje ZUS

Szanowni Państwo, ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Przedstawiamy skrótowe zestawienie informacji na temat wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Samozatrudniony (nie zatrudnia pracowników)

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS,
 • Świadczenie postojowe
 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Zleceniobiorca + wykonawca dzieła

 • Świadczenie postojowe

Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS,
 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Każda firma

 • Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Aby otrzymać wsparcie z ZUS, w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS. 

Po szczegóły zapraszamy na zus.pl

 • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (szczegóły, kliknij tu)
 • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) (szczegóły kliknij tu)
 • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (szczegóły kliknij tu)
 • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (szczegóły kliknij tu)

Kontakt telefoniczny z ZUS

 • specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15: 22 290 87 01 
 • obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji;
 • obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły;  22 290 87 02; 22 290 87 03 
 • obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

Ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18